6. märts 1996 kell 22:00

Suurpangad väljastavad pikaajalist laenu

Laenu on võimalik saada 60 protsendi ulatuses soetatava eluaseme turuhinnast. Ülejäänud ulatuses peab laenaja oma projekti ise finantseerima. Laenu taotleja minimaalne brutopalk peab olema 5000 krooni kuus ja laenu teenindamiseks minevad kulutused ei tohi ületada 30 protsenti pere brutosissetulekust.

Laenu taotleja peab olema Hansapanga klient või töötama panga kliendiks olevas ettevõttes.

Hansapank saab 96 miljoni krooni suuruse krediidiliini laenu väljastamiseks Euroopa rekonstruktsiooni- ja arengupangalt (EBRD), ütles Hansapanga laenudivisjoni direktor Indrek Neivelt.

Kuni 8. septembrini on eluasemelaenu intress 12 protsenti. Seejärel hakatakse seda iga poole aasta järel üle vaatama ning uue intressi moodustab alusintress 8,5 protsenti, millele lisandub Saksa marga poolaasta keskmine libor (intress Londoni pankadevahelisel rahaturul). Eilse seisuga oli Saksa marga poolaasta libor 3,3 protsenti.

Eile kinnitati ka Hoiupanga 1. aprillil väljastama hakatava eluasemelaenu tingimused. Hoiupanga laenudivisjoni direktori Aivar Rehe sõnul on kuni kümneaastase laenu tarvis ressursse 40 miljonit krooni.

Kuni kolmeaastase laenu baasintress on 15,1 protsenti, viieaastasel laenul 15,5 protsenti. Baasintressile lisandub kliendi riskimarginaal, mis on kuni neli protsenti.

Üle viieaastase laenu intress on sõltuvuses Saksa marga liborist, laenu intress vaadatakse üle iga kuue kuu järel. 5--7aastase laenu liborile lisandub alusintress viis protsenti ja kliendirisk kuni neli protsenti. Hetkel oleks laenu intress 12,3 protsenti. Kümneaastase laenu puhul on alusintress 5,5 protsenti. Kui põhitagatiseks on ainult ostetav objekt, siis omafinantseerimise osa on 35 protsenti, lisatagatiste puhul 10 protsenti. Laenutaotleja kuu netosissetulek peab olema vähemalt 3000 krooni. Hoiupank ei sea laenu saamisel panga kliendiks olemise nõuet.

Kuni viieaastase Hoiupanga eluasemelaenu maksimumpiir on 150 000 krooni. Laenu tagasimaksmine algab sellise laenu puhul hiljemalt poole aasta pärast, suurema laenu korral kuni aasta pärast.

Hetkel kuum