10. märts 1996 kell 22:00

Euroopa Liidu tulevik tekitab vaidlusi

Prantsusmaa ja Suurbritannia on vastu europarlamendi esindajate osalemisele konverentsil. Pariis ja London väidavad, et konverentsi teemad ja eriti muudatuste tegemine ELi lepingus on üksnes liikmesriikide valitsuste pädevuses. Tüliküsimus on tegelikult laiem ning puudutab kogu ELi tulevikku. VVK eesmärk on liitu ette valmistada tulevaseks laienemiseks. Ilmselt kujuneb konverentsi töö aga taas juba traditsiooniliselt võitluseks nende vahel (Suurbritannia), kes kardavad, et edasine võimu tsentraliseerimine vähendab veelgi liikmesmaade suveräänsust, ning nende vahel (Saksamaa), kes tahavad laiendada ELi keskorganite volitusi.

«Ettepanek parlamendisaadikute osalemiseks valitsustevahelistel läbirääkimistel on pretsedenditu ja mittevajalik, seda ei näe ette ka Euroopa leping,» ütles üks Briti valitsusametnik.

Saksamaa ja mitmed teised ELi maad, eriti Beneluxi riigid, aga leiavad, et parlament lisab liidule demokraatlikku seaduslikkust, mida blokk poliitilise integratsiooni teel hädasti vajavat.

Haagis kohtunud Beneluxi maade Belgia, Hollandi ja Luksemburgi liidrite arvates peaks valitsustevaheline konverents ELi tuleviku arutamisel peatähelepanu pöörama integratsiooni süvendamisele ja tööhõive parandamisele. Seda deklareerivad nad ühises memorandumis kõigi VVKst osa võtvate riikide juhtidele. BNS-REUTER-ÄP

Hetkel kuum