14. märts 1996 kell 22:00

Metsatööstus vajab kaitset

Kaitsmaks siseturgu ümarpuitu piiramatult välja vedavate välisfirmade eest, arutab metsaliidu juhatus täna ühinemist puutöö- ja paberitööstusliiduga.

Põhireegel on see, et strateegilise kauba varumise ja turustamisega tegelevad riigis ikka oma ettevõtjad, ütles ASi Forestex juhatuse esimees Tõnis Mäerand.

Ta märkis, et piirangud ise ei paranda olukorda. Küll aga pidas Mäerand vajalikuks kehtestada ekspordikvoodid, mis sõltuksid investeeringutest Eestis.

Mingisugune riigipoolne reguleerimine on vajalik, sest välisfirmad kontrollivad Eestis kasvava metsa müügihindu, kinnitas ka Eesti metsavarujaid ja -töötlejaid ühendava metsaliidu president Mart Erik.

Kaitsmaks oma ettevõtjaid, on tarvis tõkendeid ja turukaitset, ka Soomes ja Rootsis tegelevad metsatööstuses ikka oma riigi ettevõtjad, lisas ASi Esimeks juhatuse esimees Priit Maran. «Vabaturumajandus pole seadusetus,» väitis ta. Marani sõnul on üks võimalus välisfirmade suhtes väljaveokvootide kehtestamine.

Marani väitel pole aga ümarpuidu ekspordile seni alternatiivi, kuni kiratseb kohalik tselluloositööstus. Kui metsa mitte raiuda, mädaneb kasutult samapalju puid, kui asemele kasvab, põhjendas ta.

Metsaliit oma jõududega metsatööstust kriisist välja ei too, siin on vaja tegutseda ühiselt puutöö- ja paberitööstusliiduga, tõdes Priit Maran.

«Soome metsatööstuse keskliit on võimas organisatsioon, kelle käes on kogu metsatööstuse poliitika. Liidu arvamusega arvestavad otsuste tegemisel nii Soome valitsus kui parlament,» nägi Maran võimaliku liidu rolli. ÄP

Hetkel kuum