31. märts 1996 kell 22:00

Aresti all uus riigiviin «Opmanni magus naps»

Läinud aasta sügisel kuulutas rahandusministeerium välja kinnise konkursi uue riigiviina tootmiseks. Osalejatele seati tingimuseks, et uue riigiviina tarvitamine väikestes kogustes ei tohi argipäevast töörütmi häirida ning et 50 protsenti müügituludest läheb valitsuse reservfondi. Oma pakkumustega osalesid konkursil ka RAS Liviko ning eraaktsiaseltsid Ofelia ja Remedia. Rahandusministri määrusega moodustatud erikomisjon tunnistas käesoleva aasta veebruari lõpus parimaks Ofelia pakkumuse.

Neljapäeva hommikul tuli Ofelia uuelt tootmisliinilt esimene partii «Opmanni magusat napsi». Kell 16.15 jõudis Ofeliasse Tallinna linnakohtu määrus, mille kohaselt pandi kogu partii aresti alla. Kohtumäärusest selgus, et RAS Liviko ei olnud komisjoni otsusega nõus ning oli esitanud linnakohtule hagiavalduse selle otsuse tühistamiseks. Hagi tagamise abinõuna esitas Liviko kogu «Opmanni magusa napsu» toodangu aresti alla panemise taotluse, mille kohus ka rahuldas.

RASi Liviko kommertsdirektor Peeter Pallo ütles hagiavaldust kommenteerides, et Liviko põhikirja ja valitsuse 1993. a 17. detsembri määruse järgi on riigiviina tootmise ainuõigus antud üksnes RASile Liviko, mille 100% aktsiaid on riigi käes.

Ofelia peadirektor Arno Narro sõnas, et enne kohtumääruse jõudmist Ofeliasse jõuti tehasest välja saata kaks konteinerit «Opmanni magusat napsu». Üks konteiner saadeti Lätti ja teine Venemaale. Narro kinnitas, et Ofelia ei taha kohtuga tülli minna ning on ajutiselt, kuni kohtulahendini, peatanud uue alkohoolse joogi turustamise.

Tolliametist öeldi, et Venemaale saadetud viinakoorem peeti Narva tollipunktis kinni. Lätti saadetu läbis aga piiripunkti enne, kui info kohtumäärusest sinna jõudis.

Liviko hagiavalduse arutamist alustatakse linnakohtus täna, 1. aprillil.

Hetkel kuum