3. aprill 1996 kell 22:00

Erastamisraha jaotamine muutub

Erastamisest laekuva raha kasutamise seaduse alusel läheb riigi omandis oleva vara erastamisest laekunud rahast 45 protsenti Hüvitusfondi, veerand eluasemefondi, teist samapalju eelarvevälisesse omandireformi reservfondi ning viis protsenti keskkonnafondi.

Munitsipaalvara erastamisest laekunud rahast läheb pool kohaliku omavalitsuse eluasemefondi, ülejäänud osa jaotub võrdselt kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi ja Hüvitusfondi vahel. Riiklike eluruumide ja mitteeluruumide ning riigi korteriomandite erastamisest laekunud vahendid lähevad erastatava vara asukohajärgse kohaliku omavalitsuse eluasemefondi.

Riigimaa erastamisest laekunud rahast läheb 45 protsenti Hüvitusfondi, veerand asukohajärgse kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi, veerand eelarvevälisesse omandireformi reservfondi ja viis protsenti keskkonnafondi.

Eelarvevälisesse omandireformi reservfondi laekunud raha kasutatakse vara tagastamise, kompenseerimise ja erastamise korraldamise ning muude maa- ja omandireformiga seotud kulude katteks.

Hetkel kuum