9. aprill 1996 kell 22:00

Transiit ja inimväärne elu Eestimaal

Transiitkaubanduse üleforsseerimise tagajärjel ei tohi kannatada looduskeskkond. Tuleb tagada kõigi piirkondade tasakaalustatud areng, säilitada järgnevatele põlvkondadele nii loodusressursid kui ka raudteevõrk.

Sellise probleemistiku eri tahke hakatakse käsitlema täna Tallinnas peetaval rahvusvahelisel seminaril «Transiit ja inimväärne elu Eestimaal». Rahvusraamatukogu suures saalis peetava ürituse avavad riigikogu aseesimees Arnold Rüütel ja peaminister Tiit Vähi.

Seminari korraldavad konsultatsioonifirma MH Tallinn ning rahvusliku arengu ja koostöö instituut. Osalema on kutsutud maakondade, ministeeriumide, ametkondade ja firmade esindajad.

Ettekanded käsitlevad Läänemeremaade kaubandusalast koostööd, Eesti riiklikku transpordipoliitikat, transpordi arengusuundi, sh raudteevedude tulevikku Euroopas, Via Baltica tähtsust Poolale. Käsitletakse ka transpordi rolli regioonide arengus, Eesti väikesadamate võimalusi, transpordi arendamise riske ja alternatiive. ETA

Hetkel kuum