7. mai 1996 kell 22:00

Paide piimakombinaadi omanikud ärplevad vastastikku

Paide piimakombinaadi kuus vähemusaktsionäri: Pindi Väärtpaberite AS (14% aktsiaid), AS Ühisinvesteeringud (9,6%), AS Talinvest (6,5%), Forekspank (2,2%), Erastamise Usaldusfond (6,6%) ning Eesti erastamisväärtpaberite investeerimisfond (1,6%) keeldusid akt-sionäride üldkoosolekul kombinaadi 1995. aasta aruannet kinnitamast.

Pindi Väärtpaberite ASi tegevdirektor Ain Kelus on väitnud, et aastaaruande kinnitamata jätmine tähendab umbusalduse avaldamist kombinaadi juhtkonnale, kes on ühtlasi ka ettevõtte tuumikinvestori, ASi Paide Piimatööstus, aktsionärid.

ASi Talinvest projektijuht Meelis Männik ütles, et umbusalduse põhjus on kombinaadi vähene kasum. «Kui veel talvel lubati seitsme miljoni kroonist kasumit, siis nüüd äkki on see vähenenud kahele miljonile,» lausus ta.

Konkreetsete süüdistuste aluseks on vähemusaktsionärid toonud aasta alguses kombinaadi juhtkonna tellitud erikontrolli tulemused, mille kohaselt on Paide piimakombinaat ostnud oma tuumikinvestorilt, ASilt Paide Piimatööstus, lõssi 340 000 krooni võrra kallimalt turuhinnast. Samuti on tuumikinvestor müünud kombinaadile täispiimaasendajaid 314 000 krooni kallimalt, kui kombinaat oleks seda saanud otse ostes. «Paide Piimatööstus kantis 700 000 krooni eest raha endale,» kinnitas Männik.

Tema sõnutsi on kombinaadi juhtkond kandnud bilansist maha ka debitoorseid võlgnevusi viie miljoni krooni eest, mis vähendas kasumit tublisti.

Männik lisas, et aktsionärid ootavad ettevõttelt 6--8miljonilist kasumit, mida siis kas investeeritaks või jagataks dividendideks. «Nad teevad head tööd, aga lõpptulemused jäävad nigelaks,» nentis Männik.

Paide piimakombinaadi peadirektori Jaan Kääri ütlusel võib investeerimisfondide kriitika olla tingitud sellest, et Paide piimakombinaat peab ise Paides aktsiaraamatut ega ole liitunud keskdepositooriumiga. Selle väitega nõustus ka Meelis Männik.

«Tõenäoliselt ei meeldi vähemusaktsionäridele ka see, et me pole olnud huvitatud nende aktsiate kokkuostmisest,» rääkis Käär edasi. «Meil on sellest mitu korda juttu olnud.»

Kääri sõnutsi on vähemusaktsionärid huvitatud ka aktiivsest ettevõtte juhtimisest, milleks neil seni võimalus puudub. «Me oleme nõus, kui nad juhatuses osaleksid,» ütles ta. «Me arvame aga, et põhiinvestoril on vastutus suurem.»

Käär märkis, et Paide piimakombinaadi mulluse bilansi on auditeerinud AS Els juba aprillis ning audit ei sisaldanud ühtegi märkust.

Erikontrolli poolt tuvastatud ligi 700 000kroonine puudujääk on Kääri sõnutis tingitud objektiivsetest asjaoludest. Nimelt ostis kombinaat lõssi kokku turuhinnast kallimalt sellepärast, et lõss ei rändaks konkurentidele. «Lõssi ümbertöötlemine andis kombinaadile miljoni kasumit,» möönis Käär.

Tema sõnul kandis ettevõte mullu lootusetute võlgadena bilansist välja 849 000 krooni ning vähetõenäolise laekumisega võlgnevustena 2,5 miljonit. «Viis miljonit on nende fantaasia vili,» ei nõustunud Käär kaasaktsionäride süüdistustega.

Ain Keluse väite kohaselt võivad vähemusaktsionärid esitada kombinaadi juhtkonna aadressil tsiviilhagi.

Jaan Kääri sõnul oleks see ka juhtkonna soov. «See oleks loogiline lahendus lõpliku selguse toomiseks,» nentis ta.

Aktsionäride üldkoosolek jätkub 1. juunil, vahepealne aeg on Meelis Männiku sõnul kompromisside leidmiseks. «Lõppeesmärk on, et ettevõte töötaks normaalselt,» ütles ta.

Hetkel kuum