2. juuni 1996 kell 22:00

Lõpptähtaeg läheneb

Majandusaasta aruanne peab lisaks raamatupidamisaruandele sisaldama tegevusaruande, audiitori järelotsuse ja kasumi jaotamise ettepaneku. Raamatupidamisseaduse § 22 lg 2 p 2 sätestab ka haldusaruande koostamise, kuid see peaks jääma sisu tõttu ettevõttesiseseks dokumendiks (ÄS ei nõuagi registrile haldusaruande esitamist). Maksuametile tuleb koos aasta tuludeklaratsiooniga saata ainult raamatupidamise aastaaruanne. See peab sisaldama bilansi, kasumiaruande ja aruande lisad. Lisade nomenklatuur ja sisu on raamatupidamiskohuslase enda välja mõelda -- need peaksid selgitama kasutatud arvutusmeetodeid ja hindamisaluseid ning vastama ammendavalt ettevõtte osanike võimalikele küsimustele. Dokumente infoga, mille avalikustamist ei soovita, ei maksa nimetada lisadeks ega kellelegi saata.

Hetkel kuum