10. juuni 1996 kell 22:00

Millisel juhul on kasulik kaupa transportida lennukiga?

Väga paljud firmad lähe-tavad väiksemaid saade-tisi lennutranspordiga, ku-na kiirus ja hinnavahe on teiste transpordiliikidega võrreldes küllalt soodne.

Auto- ja konteinervedudel on miinimum hind, mis sõltuvalt vedajast kehtib tavaliselt 100--150 kilogrammini. Autotranspordi puhul tuleb kliendil igaljuhul maksta vähemalt miinimumhind. Seetõttu on väikeste kauba koguste saatmine kaugematesse paikadesse, kus miinimumhind on transpordi keerukuse tõttu suhteliselt kõrge, soodus korraldada lennu-transpordiga. Autotranspordis hakkab hinnaskaala kukkuma suuremate koguste puhul, mis ületa-vad miinimumhinna koguse.

Lisaks madalamale hinnale mängib lennutranspordi puhul olulist rolli ka kiirus. Isegi kui hind läheb suuremate kaubakoguste puhul teiste transpordiliikidega võrreldes kallimaks, kaa-lub saavutatud kiirus selle mõnikord üle.

Lennutranspordi eeli-seks on ka kauba mahu arvestuse erinevused. Rahvusvaheliste seadustega on paika pandud, et lennutranspordi puhul võrdub 1m³ 167 mahukiloga, autotranspordis võrdub kuupmeeter aga 333 mahukiloga. Juhul, kui mahukaal ületab kau-ba tegeliku füüsilise kaalu võetakse arvestuslikuks mahukaal. Sellisel juhul tuleb ühe kuupmeetri kauba puhul maksta autotransporti kasutades 333 kilo eest, lennutranspordis aga vaid 167 kilo eest.

Hetkel kuum