13. juuni 1996 kell 22:00

Riigikontroll soovitab maksuametil raha nõuda

1995. aastal eraldati valitsuse reservfondist maksuametile 9,8 miljonit krooni, sealhulgas 1,7 miljonit krooni Pärnu maksuameti hoone kapitaalremondiks.

Samuti eraldati Pärnu maksuameti hoone ümberehitamiseks erastamisest valitsuse reservfondi laekunud raha arvelt 7,9 miljonit krooni, sealhulgas 3,1 miljonit krooni laenuna, mille tagastamise tähtaeg on 1999. aasta jaanuar.

Pärnu maksuamet sõlmis ASiga Savi töövõtulepingu ehitustöödeks 4,8 miljoni krooni ulatuses, kusjuures riigikontrolli peakontrolöri Sven Potapovi sõnul ei korraldatud avalikku enampakkumist.

Maksuamet tasus esitatud arvete alusel 12,9 miljonit krooni ehk 2,7 korda rohkem esialgse lepinguga ette nähtust. Eelmise aasta oktoobris maksuameti tellimusel ASi E-Konsult tehtud ehitusekspertiisi kohaselt ei tohtinud ehitustööde maksumus ületada 10,4 miljonit krooni. See vahe tuleks Potapovi sõnul maksuametil ASilt Savi tagasi nõuda.

ASi Savi ökonoomikadirektorile Vello Ojamaale oli riigikontrolli huvi selle objekti vastu üllatus. «Mul pole muud öelda, kui et meile on makstud vastavalt lepingutele,» lausus Ojamaa. «Oleme oma raha kätte saanud, ehkki suurte viivitustega.»

Ta avaldas arvamust, et ehitusekspertiisi tulemused sõltuvad sellest, kelle tellimusel see tehakse.

Maksuameti peadirektor Kalev Järvelill ei näe võimalust raha tagasi küsida. Vastukirjas, mis lähetati riigikontrollile 6. juunil, palus maksuamet näidata juriidiliselt korrektsed lahendused ASi Savi tehtud ehitustööde eest makstud raha tagasinõudmiseks.

Tsiviilkoodeksis on paragrahv, mille alusel saab nõuda hüvitust avastatud puuduste eest, mis kajastuvad ehitusekspertiisi aktis. Teine võimalus tuleneb tsiviilkoodeksi paragrahvist 477: isik, kes ilma seadusega või tehinguga kindlaks määratud aluseta omandas vara teise arvel, peab selle vara tagastama.

Riigikontrollil on sügisel plaan alustada kogu maksuameti kontrolli, mis ei hõlma ainult majandustegevust, vaid ka muid valdkondi. Eelmine kontroll viidi Potapovi sõnul maksuametis läbi mitu aastat tagasi.

Pärnu maksuameti kapitaalremondi rahastamisega seoses lõppes mais Tallinna linnakohtus kohtuprotsess maksuameti eelmise peadirektori Ardo Ojasalu ja rahandusministeeriumi vahel. Ojasalu, kelle ametisoleku ajal Pärnu maksuamet remonditi, hages Tallinna linnakohtus rahandusministeeriumi, kes määras talle distsiplinaarkaristuse süüdistatuna eelarveseaduse rikkumises. Kohtus ei leidnud liigsete kulutuste tegemine tõestust ja hagi karistuse kehtetuks tunnistamiseks rahuldati.

Sven Potapov polnud kohtuprotsessist kuulnud, aga tema sõnul peaks maksuamet ASile Savi liigselt makstud raha kohtu kaudu tagasi maksma.

Hetkel kuum