15. august 1996 kell 22:00

Sotsiaalpanga maja müük lükkus tulevikku

«See küsimus jääb komisjoni menetlusse edasi, aga millal seda arutatakse, ei oska öelda,» lisas Oad.

Linna südames Tartu maanteel asetsev algselt Turisti kauplus oli vahepeal Sotsiaalpanga käsutuses ja seisab praegu tühjana. Kuna uut rentnikku pole võetud, maksab linn praegu ise kinni maja korrashoiuga seotud kulud ja kommunaalkulud. Eksperthinnangu järgi on maja väärtus mitu miljonit krooni.

Müügi edasilükkamine võib olla põhjustatud sellest, et linnal ei ole enam kasulik oma vara müüa. Juunis jõustus maareformidega seotud õigusaktide muutmise seadus, mis muutis ka mõnda kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse paragrahvi.

Nüüd läheb 65% vara müügist saadud tulust riigieelarvesse ja vaid 35% jääb linnale, sellest rahast tuleb katta ka müügiga seotud kulud. Varem sai linn kogu müügist saadud raha enda käsutusse.

Mais jõustus erastamisest laekuva raha kasutamise seadus, mille järgi on kasulikum munitsipaalvara erastada: laekunud rahast läheb 25% kohaliku omavalitsuse omandireformi reservfondi, 50% kohaliku omavalitsuse eluasemefondi ja 25% Hüvitusfondi.

Hetkel kuum