20. oktoober 1996 kell 22:00

Finantsjuhid nõutavad

Tööjõuturul on märgatav tendents, et suuremad firmad on hakanud järjest rohkem teadvustama finantsjuhtide tähtsust. Sellest tulenevalt on viimasel ajal suurenenud nõudmine nende järele. Uute suurte projektide realiseerimisel on alati vaja ka finantsnõustamist, asjatundjaid turul aga napib. See ongi põhjus, miks selle ala spetsialistide plagad on kõrged. Kõige sagedamini pakutakse finantsjuhi põhipalgaks 16 000 --18 000 krooni, edukamad firmad on nõus maksma tippspetsialistidele ka kuni 24 000 krooni kuus. Pearaamatupidajate paremad brutopalgad ulatuvad 10 000--15 000 kroonini -- seega asub nende palga ülempiir veidi kõrgemal finantsjuhtidele pakutavast madalamast palgatasemest.

Prognoosida võib, et kõrgemalt tasustatud spetsialistide palkade tõus peaks mõne aja möödudes stabiliseeruma.

Hetkel kuum