21. oktoober 1996 kell 22:00

Kodumajagrupp alustas tsiviilvaidlust

Kodumajagrupi esindaja vandeadvokaadi vanemabi Monika Sehver põhjendas taotlust sellega, et linnavalitsus on küll vastavalt halduskohtu määrusele peatanud oma korralduse, millega TSM Investeeringud tunnistati Tallinna kesklinna sadamaala planeerimise konkursi võitjaks, kuid selle alusel sõlmitud operaatorleping toimib edasi.

TSM Investeeringud, kelle esindaja vandeadvokaat Üllar Talviste ise kohal ei viibinud, oli kirjalikult esitanud vastutaotluse, et kohus peaks enne Kodumajagrupi taotluse rahuldamist nõudma 10 mln krooni deponeerimist. Talviste sõnul kannaks linn operaatorlepingu peatamise korral just nii suurt kahju.

Linnavalitsuse esindaja vandeadvokaat Liina Linsi ütles, et Kodumajagrupi hagi tuleks kui mittekohane tagasi lükata, sest linnavalitsuse ja TSM Investeeringute vahel sõlmitud operaatorleping ei riiva millegagi Kodumajagrupi õigusi ja vabadusi.

Pealegi, kui halduskohus tühistab linnavalitsuse määruse TSM Investeeringute võitjaks tunnistamise kohta, ei tähenda see veel iseenesest, et just Kodumajagrupp uueks võitjaks tunnistatakse, lausus Linsi.

Monika Sehver ütles eile linnakohtus, et loodetavasti järgmisel teisipäeval saavad kokku linnavalitsuse, TSM Investeeringute ja Kodumajagrupi esindajad võimaliku kohtuvälise lahendi leidmiseks. Lähtuvalt sellest lükkas kohus edasi otsustamise, kas Kodumajagrupi hagi tagamise abinõuna operaatorlepingu toime ning sellest tulenevad tehingud peatada.

Novembris jätkuval eelistungil võtab kohus seisukoha ka TSM Investeeringute taotluse suhtes, mis puudutas Kodumajagrupi suhtes 10 mln krooni deponeerimise nõuet. Talviste puudumisel ei saanud kohus eile vastust küsimusele, miks peab summa olema just 10 miljonit.

Tallinna linnakohus rahuldas aga Kodumajagrupi taotluse, mille põhjal nõutakse välja dokumendid lepingu registreerimise päeva kohta. Monika Sehver ütles, et see on vajalik kummutamaks väiteid, nagu oleks operaatorleping sõlmitud pärast halduskohtu otsust, millega peatati linnavalitsuse määrus konkursi võitja selgitamise kohta.

Hetkel kuum