12. november 1996 kell 22:00

Sadamaala kohtuvaidlus venib

Kodumajagrupi esindaja vandeadvokaadi vanemabi Monika Sehver ütles, et kohtumisel linnavalitsuse esindajad ei osalenud. Sehveri sõnul saadakse uuesti kokku novembri lõpus.

Tallinna endise linnapea Jaak Tamme nõunik Arvo Teder ütles, et ta ei ole kursis, kas uus linnapea Priit Vilba on Tallinna sadamaala hoonestamise kavadega tutvuda jõudnud.

Teder ütles, et Tallinna linnavalitsuses püsib seni määramatus, ühel ajal on tööl nii Jaak Tamm kui ka Priit Vilba.

Äripäevale teadaolevalt on hoonestuskonkursi võitjaks tunnistatud ASi TSM esindajad asunud linnavalitsusega sõlmitud operaatorlepingut täitma, pidades kohtumisi uushoonestamisele mineval ja sellega piirneval alal asuvate ettevõtete juhtidega.

10. septembril sõlmitud operaatorlepingu kohaselt peab TSM esitama linnavalitsusele kirjaliku aruande senitehtust iga kuu 5. päevaks. Seega peaks linnavalitsuses olema juba TSMi 5. oktoobri ja 5. novembri aruanne. Äripäeva andmeil pole neid aruandeid aga esitatud.

Tallinna halduskohtu menetluses on Kodumajagrupi kaebus linnavalitsuse otsuse ja korralduse peale, millega tunnistati TSM Tallinna kesklinna sadamaala hoonestamise ideekonkursi võitjaks ning mille alusel sõlmiti temaga operaatorleping. Kohtu määrustega on linnavalitsuse otsuse ja korralduse toime peatatud.

Tallinna linnakohtu menetluses on Kodumajagrupi hagi, millega vaidlustatakse linnavalitsuse ja TSMi vahel sõlmitud operaatorleping. Oktoobri lõpul toimunud kohtuistungil ei võtnud kohus seisukohta Kodumajagrupi taotluse suhtes operaatorlepingu toime hagi tagamise abinõuna peatada.

TSMi esindanud vadeadvokaadi Üllar Talviste väitel tekitaks operaatorlepingu peatamine TSMile kahju 10 miljoni krooni ulatuses.

Hetkel kuum