17. detsember 1996 kell 22:00

Toonerikasseti vahetaja või strateegiline partner

Suuremates firmades on aegade jook-sul printereid ja arvuteid ostes kujunenud üksus, mida nimetatakse näiteks arvuti- või infosüsteemide osakonnaks. Sõltumatult nimest jääb selle osakonna töö firma juhtkonnale üsna müstiliseks -- kulutatakse sadu tuhandeid, aga kas kulutatakse õigesti, milline on saadav tulemus. Seega esindavad infosüsteemide osakond ja eriti selle juhataja ideaaljuhul kõiki järgnevalt kirjeldatavaid rolle.

Tehnoloog hoiab olemasolevad süsteemid korras. Sellise põhiorientatsiooniga osakonna puhul ei tule karta, et hommikul tööle tulles näeb arvuti või selle ekraan hoopis teistmoodi välja ja sealt ei leia tuttavaid töövahendeid. Tehnoloogi partnerid on teised sama kallakuga osakonnad või inimesed, näiteks infosüsteemide arendajad, kellega saavutatakse hea koostöö. Tõsi, kasutaja keelt alati ei mõisteta ja tehnika ei pruugi olla kõige uuem. Konservatiivse organisatsiooni puhul, kus süsteemid on algusest peale õigesti paika pandud, võib see olla päris hea lahendus.

Teine olukordi haldav variant on kasutaja orientatsiooniga osakond. Peamiste suhtluspartnerite -- lõppkasutajate ja nende otseste ülemustega -- saavutatakse hea koostöö. Rakendused, kui neid on, vastavad kasutajate vajadustele. Kuni kasutaja ei tea nõuda uusi lahendusi, kuni vana tehnoloogia töötab ja kuni pole suuri avariisid, on kõik korras. Kui kasutaja mõistmisele lisandub hea tehniline kogemus, võib see olla stabiilse ettevõtte jaoks täiesti sobiv lahendus.

Esimene rahututest variantidest -- tehnoloogiline uuendaja -- suhtleb meelsasti eriala spetsidega, tarnijatega, lepingupartneritega. Selliselt osakonnalt võib loota uut tipptasemel tehnoloogiat ja võimsaid süsteeme. Sobib arenevale organisatsioonile, mille juhtkond suudab jälgida uue vajalikkust ja tööomadusi.

Infosüsteemide osakond, mis tunnetab oma tegevuse põhirollina organisatsiooni tegevuse uuendamist ja arendamist, suhtleb meelsasti ettevõtte tippjuhtkonna, selle klientide ja äripartneritega. Loodavad süsteemid toetavad organisatsiooni arengut ja konkurentsivõimet, tuues juurde uusi teenuseid-kliente. Roll on perspektiivikas, kuid eeldab edukaks toimimiseks muutuvat organisatsiooni.

Hetkel kuum