8. jaanuar 1997 kell 22:00

Tollitagatise kasv raskendab eksporti

Euroopa Liidu (EL) rahvusvaheline maanteetranspordi liit tõstis alates 19. novembrist ELi-siseste T-süsteemi kaudu liikuvate transiitkaupade tagatisväärtuse nõuet 30 protsendilt 100 protsendile. T-süsteem on analoogselt TIR-süsteemiga toimiv transiitkaupade liikumist reguleeriv süsteem, mille alusel tagatakse riikide kehtestatud impordi- ja tollimaksete laekumine.

Kehtiva korra kohaselt peab tagatise vormistama ELis asuv kauba saaja ning see väljastatakse osana autole piiril antavast T-vormist. Nende paberitega sõidab auto sihtriigi tolli ning kui selgub, et kõik tollimaksud on makstud, vabastatakse tagatis. Tollimaksude mittemaksmise korral tagatis arestitakse.

Eeskirja järgi vormistab ekspediitor autovedajale tollitagatise, mille kohta võtab pangalt rahalise tagatise.

Rahvusvahelisi autovedusid teostava ASi Alu Veok juhatuse esimehe Aivo Härmaste sõnul on sajaprotsendilise tagatise nõude kehtimahakkamisel tekkinud olukord, kus paljud ELis olevad kaubatagatisi väljastavad ettevõtted ei suuda enam tagatisi anda.

Lisaks võivad rahalisi tagatisi lakata väikestele Euroopa ekspediitoritele andmast ka sealsed pangad. Seetõttu võib Härmaste ütlusel paljudel Eesti ettevõtetel tekkida olukord, kus nad peavad ELis uusi koostööpartnereid otsima. Ta lisas, et seoses 100protsendilise tagatise nõudmisega võidakse autosid hakata piiril arestima.

Kehtestatud muudatus puudutab Eesti autovedajatest eelkõige neid, kes olid sõlminud lepingu tagatisi väljastavate väiksemate ekspediitorfirmadega. Nendel, kel on sõlmitud lepingud suurte ekspediitoritega, ei tohiks selliseid probleeme Härmaste hinnangul tekkida.

Eesti ühe suurema ekspedeerimisfirma ASi Skaneksped tegevdirektor Üllar Lainela lausus, et kuna firmal on seni peamiselt tegemist olnud TIR-garantiide vormistamisega, siis on tal hetkel raske kõnealusele küsimusele selget hinnangut anda. Samas ta ei välistanud, et seoses uue korra kehtima hakkamisega ei võiks autovedajatel ja ka ekspediitoritel mingeid probleeme tekkida.

Paljud Eesti autoettevõtted kasutavad kaupade Euroopasse vedamiseks laevateed Rootsi, kus ekspediitor teeb neile T-süsteemi tagatise. 100protsendilise tolligarantiinõude kehtimisel muutub aga selle marsruudi kasutamine liialt kalliks ning kaubavedudele garantiisid hankides keskendutakse hoopis TIR-süsteemile. Seega hakkab oluliselt muutuma TIR- ja T-süsteemide kasutamise vahekord Euroopas. Maailmas kasutatakse aastas 2,5 mln TIR-märkmikku ja 18 mln T-dokumenti. Kuna Euroopa Liidu sees praktiliselt riigipiire pole, kasutatakse seal Aivo Härmaste sõnul ainult T-süsteemi. Härmaste väitel on ka pettuste arv T-süsteemis suurem, kui TIR-süsteemis. T-süsteemis pettuste vältimiseks kehtestatud täistagatise nõude tõttu võivad ebaausad autovedajad hakata kasutama rohkem TIR-süsteemi, mis omakorda võib kaasa tuua garantiitingimuste rangemaks muutmise ka selles süsteemis.

Eesti ekspedeerijate assotsiatsiooni peasekretär Ain Kiisler kinnitas, et garantiinõude muutumise tõttu Eesti ekspedeerijad erilist kahju ei kannata. Kuna enamik kohalikke ettevõtteid kasutab TIR-süsteemi, ei tohiks T-süsteemis toimunud muutused Kiisleri sõnul probleeme tekitada.

Hetkel kuum