13. jaanuar 1997 kell 22:00

Soomlased piiravad puidu importi

Languse põhjus on Venemaalt imporditavate puidukoguste vähenemine. Ligi neli viiendikku importpuidust tuleb idapiiri tagant.

Toimunut võib vaadelda ka kui normaalse olukorra taastumist. Kui 1995. a rekordilisi näitajaid käsitleda harva erandina, on langus vähem dramaatiline.

1995. a buumi põhjustasid Soome tselluloositööstuse suured ootused, mistõttu Venemaalt telliti puitu enam kui kunagi varem.

Kui 1995. a sügisel selgusid majandusharu tegelikud väljavaated, ei olnud enam võimalik tellimustest taganeda. Nii kuhjusidki suured Vene puidu tagavarad. Olukord hakkas normaliseeruma 1996. a keskel, mil tarnelepingud lõppesid.

Tänavu on tööstus ettevaatlikum. UPM Kymmene varustusdirektori Timo Panhelaineni sõnul saab veel mõnda aega vanade varude põhjal läbi ajada.

UPM Kymmene tselluloositehaste puiduvajadus ulatub tänavu ligikaudu 8,5 mln kuupmeetrini. Sellest moodustab importpuit 2,2 mln m³. Mullu importis UPM Kymmene 2,6 miljonit kuupmeetrit.

«Impordivajadus väheneb ning seda kahel põhjusel. Esiteks on olemasolevad varud väga suured. Teiseks on raske ennustada, milliseks tselluloositööstuse tänavune puiduvajadus kujuneb. Kui tselluloositööstuse tulevik oleks selgem, võiks puidu importi suurendada,» ütles Panhelainen. KL

Hetkel kuum