13. jaanuar 1997 kell 22:00

Tööstuse kaitsjail on aeg unest ärgata

Raamatupidamise seadus ei reguleeri tulumaksustamist. Kasumiaruanne ei ole tuludeklaratsioon. Tulumaksuseadus reguleerib tulumaksustamist. Tuludeklaratsioonis tuuakse välja maksustatav kasum.

Enne 1. jaanuari 1994, millal jõustus tulumaksuseadus, oli kasumiaruanne tuludeklaratsioon ning Eesti ettevõtete raamatupidamise aastaaruandeid ei usaldanud ükski välisinvestor ja rahvusvaheline pank.

Alates Eesti raamatupidamise seaduse jõustumisest 1. jaanuaril 1995. aastal on tekkinud välisinvestoritel, Euroopa arengupangal, Euroopa Liidul, OECD-l, IMFil, maailmapangal, Ameerika Ühendriikide Federal Accounting Standards Board'il, Rootsi Redovisningsrådet'il ja paljudel teistel meie ettevõtete raamatupidamise aruandluse vastu usaldus.

Ajakirjandusest loeme sageli, et kaks aastat pärast hea raamatupidamistava käivitamist reguleerib raamatupidamise seadus tulumaksustamist! Häbi! Täna on 10. jaanuar 1997. Ärgake unest üles Eesti tööstuse kaitsjad ja majandusanalüütikud!

Kasumiaruanne ei ole tuludeklaratsioon, kasum ei ole raha, amortisatsiooni arvestuse tagajärjel ei «teki» raha, suurtöösturi suurepäraseid ideid või ajurakukesi ei kajastata bilansis varana ja metssiga ei lenda.

Noh, ehk on see nii, et kui on kord banaanivabariik ja banaanivabariigi «nomenklatuura», siis elagu banaanivabariik ja banaanivabariigi nomenklatuura. Elagu!

Hetkel kuum