19. veebruar 1997 kell 22:00

Ühispanga Rahaturufond

Ühispanga rahaturufond on avatud investeerimisfond. Fondi eesmärk on lühiajaliste paigutustega teenida osaku omanikele suuremat tulu, kui seda pakuvad samaperioodilised pangahoiused. Ühispanga rahaturufond on väga likviidne, fondi osakute täiendav märkimine toimub rahaülekande korralduse alusel.

Ühispanga rahaturufond on asutatud ASi Ühispanga Fondijuht poolt 15. jaanuaril 1997. aastal. Reaalselt alustas fond tegevust käesoleva aasta 12. veebruaril. Lähinädalatel alustab Ühispank rahaturufondi osakute müüki oma kontorite kaudu.

- nimi: Ühispanga rahaturufondi osak

- ISIN kood EE3600003190

- tüüp: avatud fond

- omandivorm --nimiväärtus: 100 kr

- osakute arv: --

- osakuomanike arv: --

- börsil registreeritud ei ole

Fond paigutab oma vahendeid nii riiklike- ja munitsipaalinstitutsioonide kui ka eraettevõtete ning finantsinstitutsioonide poolt emiteeritud võlakirjadesse ja vekslitesse, samuti tuletisväärtpaberitesse ja vajadusel ka välisvaluutasse ning pankade deposiitidesse, jälgides seejuures seadusaktides ja oma investeerimisdeklaratsioonis kehtestatud piiranguid.

Fondi vahendeid paigutab ja investeeringute eest vastutab AS Ühispanga Fondijuht (haldav ettevõte). AS Ühispanga Fondijuht on asutatud 21. novembril 1996 ja kuulub 100% Eesti Ühispangale. Fondi varade hoidjaks ehk depoopangaks on Põhja-Eesti Pank.

Fondi tegevusega kaasnevad riskid: -- investeerimisel välisriikidesse tuleb arvestada valuutakursiriskiga; -- investeerimisel välisriikidesse tuleb arvestada ka investeeringute erinevate arvestussüsteemidega ning erinevustega seadustes. Fond ei ole enamiku nende riskide eest kaitstud. Fondi tootlus ei ole haldava ettevõtte poolt garanteeritud ning investeeringute väärtus võib nii kasvada kui kahaneda.

Fondi ja tema osaku väärtus arvutatakse igal pangapäeval kell 11.00. Fondi väärtuse arvutamisel arvestatakse fondi varadest maha kohustused, milleks on tasu haldavale ettevõttele ja depoopangale ning fondi varade investeerimisega seotud kulud.

ASi Ühispanga Fondijuht nõukogusse kuuluvad Riho Rasmann (nõukogu esimees), Ain Hanschmidt ja Margus Schults. Fondi juhataja on Priit Järviste ja fondijuht Henrik Guthan.

Hetkel kuum