25. veebruar 1997 kell 22:00

TOP lõpetab rendilepingu purjetajatega

TOPi juhatuse andmetel on jahtklubide liidu võlgnevus rendi ja elektriarvete näol 711 296 krooni. Jahtklubide liit on vaidlustanud võlasumma, kuna TOP ei ole seniajani tasaarveldanud 1993. aastal jahtklubide liidu rahaga tehtud katuseremonti, mis maksis ligi 400 000 krooni.

Jahtklubide liidu raamatupidaja Virve Maavere sõnul tekkisid alaliidul raskused rendi maksmisel pärast seda, kui hoonest lahkus AS Makarov Muusik Management, kes jättis tasumata ligi 500 000 krooni renti.

«Palusime arvestada võla katteks 400 000 krooni investeeringute arvel ja lubasime ülejäänud summa maksta suvel, kui sadam saab põhiosa oma sissetulekutest,» rääkis Maavere. Ta tõdes, et maksmata rendisumma tundub otsitud põhjusena jahtklubide liidu väljatõstmiseks nende ruumidest.

Mõned jahtklubide liiduga seotud isikud on seostanud liidu väljatõstmist TOPi võimaliku erastamisega. Erastamisagentuurist öeldi, et TOPi pole erastamisnimekirja veel kantud, praegu oodatakse vastavat otsust TOPi haldavalt kultuuriministeeriumilt.

TOPi direktor Raimo Kägu põhjendas purjetajate rendilepingu lõpetamist sellega, et jahtklubide liidu president Peeter Volkov ja asepresident Cardo Remmel pole saanud oma tegevusega hakkama. «Nad töötavad väga suures kahjumis, on meile võlgu ning on TOPi varaga halvasti ringi käinud,» teatas Kägu.

«Purjespordikeskus on loodud selleks, et purjesporti toetada ja on seda ka teinud, kuid umbropsu raha pilduda, teadmata, kuhu see läheb, ei ole mõtet,» ütles Kägu. «Kõik võlad, mis on tekkinud, on tingitud nende väga aeglasest reageerimisest majandustegevusele.»

Kägu väitel on suured pinnad jahtklubide liidu renditavas hoones seisnud pikka aega kasutuseta ja lepingud allrentnikega, näiteks Makarov Muusik Management, on sõlmitud halvasti.

«Jahtklubide liit ei võta omaks süüdistust, et me oleme purjesporti halvasti arendanud,» ütles Peeter Volkov. «Seda, et majandamine võinuks parem olla, ei saa kuidagi vaidlustada,» lisas ta. Volkov kinnitas aga, et jahtklubide liit on aastaid juhtinud TOPi tähelepanu sellele, et nende renditingimused on liiga rängad.

Jahtklubide liidu presidendi sõnul on rida teenuseid, mida liit peab TOPilt ostma ja TOP on nende teenuste monopoolne müüja. «Me tahaks rohkem valida, millist teenust me ostame ja millist mitte, kuna mõnda teenust on võimalik mujalt odavamini saada,» lausus Volkov. Praegune rendileping tema sõnul seda ei võimalda.

1992. aastal andis TOP jahisadama poolse osa kompleksist jahtklubide liidule kümneks aastaks rendile. Eesti purjetamiskoondise peatreeneri Rein Otossoni sõnul tõstab TOP igal aastal renti ilma väljarenditavasse hoonesse midagi investeerimata. Otosson arvab, et TOP tahab hakata konkurentsi pakkuma ASile Tallinna Sadam, hakates Pirital tiiburlaevu vastu võtma.

«Minu töö siin on lõppenud,» lausus Otosson, kes nägi rendilepingu katkestamises sõja kuulutamist purjespordile Eestis.

Raimo Kägu väitel ei too rendilepingu katkestamine purjetajatele mingit kahju. Kõik purjetajad saavad tema sõnul endiselt jahikohad, neid hakatakse ka rekonstrueerima. Ta lisas, et kogutav raha hakkab laekuma otse TOPile ja see paigutatakse sadamasse.

Täna arutab jahtklubide liidu juhatus TOPi rendilepinguga seotud küsimusi ja tahab teha omapoolsed ettepanekud kompromissi leidmiseks.

Hetkel kuum