27. veebruar 1997 kell 22:00

Kust saada infot USA äriilma kohta?

Huvi ja võimalused leida äripartner USAst suurenevad. Eesti kaubanduskoja liikmesfirmadest on juba 113-l otsesed ärikontaktid USA firmadega.

Võib ju mõelda, et kas näiliselt ebavõrdsete partnerite vahel ärist asja saab -- üks on suurriik ja teine väike Euroopa maa. Kuid ärikontaktid sõlmitakse inimeste, mitte riikide vahel ning riikide suurus ei mängi siin sedavõrd olulist rolli kui ettevõtjate ühised huvid.

Eesti ja USA vaheline investeeringute soodustamise ja vastastikuse kaitse leping sätestab, et mõlemad lepingupooled ei kohtle investeeringuid vähem soodsatel alustel kui oma ettevõtjate või kolmandate riikide investeeringuid. Majanduslepingutest on tänaseks jõustunud ka Eesti ja USA vaheline kaubanduse ja investeeringute alaste suhete leping, teadus- ja tehnikaalase koostöö kokkulepe ning leping kalanduse kohta USA vetes.

1989. aastal loodi USA kongressi poolt Balti-Ameerika ettevõtlusfond (BalAEF), et toetada siinseid väikesi ja keskmise suurusega (kuni 1000 töötajaga) ettevõtteid.

Läbi USA rahvusvahelise abi agentuuri on fondile eraldatud 50 miljonit dollarit. Laenu antakse 2--5 aastaks, laenude intressimäär võib ulatuda kuni 12 protsendini aastas. Keskmiseks laenu suuruseks on fond planeerinud 100 000--500 000 dollarit.

Üle poole miljoni dollari suurust laenu on võimalik taotleda üksnes juhul, kui projektis osaleb USA-poolne ühisettevõte, projekt soodustab USA eksporti või on kaasfinantseeritud mõne rahvusvahelise organisatsiooni, nagu EBRD, EU-Phare, maailmapank jt, poolt. Vastavalt Eesti valitsusega sõlmitud kokkuleppele eelistatakse projekte turismi, transpordi, laonduse, põllumajandusliku töötleva tööstuse, kergetööstuse ja elektroonika valdkonnast.

Laenu taotlejatelt eeldatakse vähemalt pooleaastast kasumiga äritegevust ja kindlaid väljavaateid laen tagasi maksta. Balti-Ameerika ettevõtlusfondi põhikiri ei võimalda anda käibekapitali krediiti.

USA valitsuse algatatud ekspordi edendamise programmide kohta saab detailsemat infot väljaandest «A Business Guide to Federal Export Assistance Programs», mis on olemas ka kaubanduskojas.

USAga koostööst huvitatud ettevõtja saab infot näiteks Reene Sepalt 1993. aastal Tallinnas avatud USA infokeskusest USIA, mis asub Ameerika Ühendriikide saatkonna juures.

Sealsest raamatukogust leiab vajaliku info kas raamatutest ja diskettidelt või Interneti ühendust kasutades. Infot saab ka Laura Leventiselt Ameerika kaubanduskojast Eestis. Koostöökontakte leiab kuukirjast Commercial News USA, mitmetest teistest trükiväljaannetest ja elektroonilistest andmebaasidest.

4. märtsil toimub Stockholmis teabepäev U.S. Export Controls, The New Regulations, kust osavõtuks saab registreerida Eesti kaubandus-tööstuskojas. Selle aasta 1. jaanuarist kehtivad USAs muudetud ekspordieeskirjad. Kehtivuse on kaotanud vanad eeskirjad aastast 1979. Teabepäeval selgitatakse muudatusi põhjalikumalt. Lähemat infot saab Stockholmi kaubanduskojast.

5.--8. maini toimub Hustonis maailma üks juhtivaid nafta- ja gaasitööstuse foorumeid «Offshore Technology Conference». Messil osalevad rohkem kui 80 maa oma ala teadlased, insenerid, juhid. Messil saab tutvuda uusima tehnoloogia ja toodetega.

Kui huvilisi jätkub, siis on Ameerika Ühendriikide saatkond Eestis läbi Eesti kaubandus-tööstuskoja valmis korraldama kaubandusmissiooni USAsse.

Hetkel kuum