13. märts 1997 kell 22:00

ME Valika on raha valesti kasutanud

Revisjonikomisjoni esimees Viktor Vassiljev ütles, et volikogu kontrolliosakond on Valika revideerimise lõpetanud. Kogutud materjali hulk on suur ning seetõttu jõuab komisjon lõpliku otsuseni alles järgmisel koosolekul 26. märtsil, teatas Vassiljev.

Vassiljev ei soovinud nimetada Valika poolt vääralt kasutatud summasid ega isegi nende suurusjärku. «Meie ülesanne on langetada põhimõtteline otsus, kas linnale on kahju tekitatud, süüdlaste ja nende süü ulatuse määramine kuulub linnavalitsuse kompetentsi,» lisas ta.

«Valika tegevuse hindamisel ei kasutaks ma esialgu sõna «kuritarvitused», küll aga võib kõnelda tõsistest puudustest,» märkis Vassiljev. «On selge, et Valika juhid on munitsipaalettevõtte olemust valesti mõistnud ja end liiga suurteks peremeesteks pidanud.»

Vassiljevi sõnul oleks õige, kui Valika annaks kõik parkimisest laekuvad summad linnavalitsusele ja linn kataks sealt Valika kulud. Praegu võtab Valika raha esmalt oma bilanssi ja kannab seda linnaeelarvesse tema enda ja linna transpordiameti koostatud graafiku kohaselt.

Vassiljev kinnitas, et Valikas ilmnenud puudused ei tulene üksnes ettevõtte juhtkonnast. «Ka Valika puhul kehtib reegel, et on loodud vale süsteem, mida konkreetsed ametiisikud on enda huvides ära kasutanud.»

ME Valika on praegu ainus parkimise korraldaja Tallinna kesklinnas. Möödunud aastal kandis Valika linna eelarvesse 8,2 miljonit krooni ehk umbes poole parkimistuludest. Nii linnamajanduse spetsialistid kui Valika potentsiaalsed konkurendid on viidanud võimalustele korraldada parkimist tunduvalt efektiivsemalt.

«Äriseadustiku kohaselt tuleb munitsipaalettevõtted, sh Valika, sel aastal kas likvideerida või aktsiaseltsideks ümber kujundada,» ütles Vassiljev.

Hetkel kuum