16. märts 1997 kell 22:00

Milliseid lisasoodustusi saavad teie ettevõtte töötajad?

Lisaks palgale on meie töötajatel premiaalne lisatasu olenevalt ühe või teise reisibüroo käibest. Peale selle on tähtpäevade preemiad: jõuludel ja jaanipäeval. Võimalus on saada agendisoodustusega 50% odavamalt reise ning üksikuid sõite laevadel ja lennukitel. Juhatus otsustab kellele ja millal ta sellise soodustuse annab. Otsused oleme teinud arvestusega, et kahe aasta jooksul saab töötaja vähemalt korra ühte reisi kasutada. Kui töötaja seda väärib, oleme premeerinud ka tasuta reisidega.

Kui inimesel pole autot, oleme maksnud välja tema sõidu tööle ja töölt koju -- tavaliselt on see kuupilet. Neile, kes vajavad sanatoorset ravi, oleme reeglina poole kinni maksnud. Kui keegi laulab näiteks kooris või tegeleb muu taidlusega ja selle taidluskollektiiviga kuhugi sõidab, siis oleme samuti 50% tasunud.

Ma ei ütleks, et nad saavad lisasoodustusi, aga kui juhtkond seda aktsepteerib ja suunab inimesed õppima, siis maksame kinni koolituse. Kui see on seotud väliskoolitusega, siis sisaldab koolitusraha kõike vajalikku: komandeering, osaline taskuraha jne. Vastavalt avaliku teenistuse seadusele säilib töötajal koolituse ajal õigus saada teatud päevade ulatuses tasulist puhkust. Kui see on asjakohane ja hädavajalik koolitus, mis tõstab töötaja kvalifikatsiooni, ei seosta me seda puhkusega.

Reisimisvõimalusi on praegu ääretult palju -- see sõltub asutusest ja selle töötamise stiilist. Mitte ainult parlamendi ja valitsuse liikmetele pole Euroopa Liidu uksed lahti, vaid ka iga taseme spetsialistidele. Keeleoskajatele pakutakse võimalusi võtta osa seminaridest, nõupidamistest ning käia tutvumas teiste riikide asutuste töökogemustega.

Firma poolt on juhtkonnale elukindlustus ja töötajatele õnnetusjuhtumi kindlustus. See võiks olla ka ainuke firmapoolne soodustus. Mobiiltelefoni loen ma töövahendiks. Ma arvan, et ükski tööandja pole võimeline eristama, kus jookseb piir isiklike ja tööasjade vahel -- mobiiltelefonide puhul kindlasti mitte. Autode kasutamine on meil väga rangelt reglementeeritud. Siin on selgelt eristatavad, millised on töösõidud ja millised isiklikud sõidud. Viimased tuleb firmale hüvitada.

Meil on tööandja poolt küsimus püstitatud nii: tuleb olla tööjõuturul konkurentsivõimeline, et töötaja saaks endale ise teatud eeliseid lubada. Meil on täisajalisi töötajaid, kes saavad ainult põhipalka, osa töötajaid saab palka kombineeritud süsteemiga ning on ka neid, kes teenivad ainult vastavalt müügile.

Hetkel kuum