16. märts 1997 kell 22:00

Mis on erisoodustus?

Erisoodustused on peale palga pree- miate, rahalistele toetustele jt väljamaksetele makstavad loonustasud ja muud rahaliselt hinnatavad (või mitterahalised) soodustused, sealhulgas:

- eluasemekulude täielik või osaline katmine;

- sõiduvahendi tasuta või soodushinnaga kasutada andmine ettevõtlusega mitteseotud tegevuseks;

- laenu andmine keskmisest intressist (8%) madalama intressiga või laenu võtmine keskmisest intressist kõrgema määraga;

- kauba, vara või teenuse tasuta üleandmine või soodushinnaga müük;

- kindlustusmaksete tasumine tööandja poolt, kui see ei ole ette nähtud seadusega;

- ametialaste lähetuste päevarahade ja majutamiskulude ning isikliku sõiduvahendi kasutamise eest hüvitiste maksmine üle rahandusministri kehtestatud piirmäärade.

Erisoodustusena saab tööandaja väljamakseid teha vaid neile, kellega ettevõttel on lepinguline töösuhe.

Hetkel kuum