23. märts 1997 kell 22:00

Mida tähendab mõiste sotsiaalne turumajandus?

Arvan nii, et sotsiaalsel turumajandusel on oma väljakujunenud tähendus, mis seondub Euroopa riikide arenguga demokraatia suunas. See mõiste võeti kasutusele Saksamaal pärast sõda ja seal tähendas ta turumajandust kui ühiskonna ühte koostisosa, mis peab arvestama ühiskonna vajadusi.

Meie oludes on sotsiaalne turumajandus üks poliitiline loosung või reklaamisilt, millele igaüks annab sellise sisu, mida heaks arvab. Meie oludes on see saanud märgiks sellele, et paljud sotsiaalsed probleemid on lahendamata. Lootuses valijate hääli püüda aetakse püsti sotsiaalse turumajanduse loosung.

Mina olen veendunud, et turumajandus ise ei vaja mingeid epiteete «sotsiaalne» või «liberaalne». Turumajandus on turumajandus. Selle vastand on plaanimajandus, millest me ju oleme püüdnud lahti saada. Sotsiaalseid probleeme ei ole võimalik lahendada sekkumisega turumajanduse toimemehhanismidesse. Ma pean seda valeks. Sotsiaalsed probleemid tuleb lahendada sotsiaalprogrammidega. Riik on sotsiaalne nähtus, turumajandus on majanduslik nähtus. Nii et sotsiaalpoliitikat ei saa teha majandusse meelevaldse sekkumisega.

Kõigepealt ma arvan, et täna on Eestis mõiste «sotsiaalne turumajandus» oma algse tähenduse kaotanud, ja tundub, et ta on seda oluliselt kaotanud ka maailmas. Sotsiaalne turumajandus, mis tuli tarvitusele konkreetses kontekstis ja konkreetses kohas -- Teise maailmasõja järgsel Saksamaal -- tähendas tollal äärmuslikku liberaalset majanduspoliitikat.

Katsuda juurutada Saksa sotsiaalset turumajandust anno Domini 1997 Eestis, mis asub pigem sotsiaalse turumajanduse faasis 1950, viiks ainult arengutempo aeglustumisele ja unistuste sotsiaalse turumajanduseni kunagi välja ei jõuta.

Selge on see, et üht-teist on meil mõttekas Saksamaa turumajanduse sotsiaalsest poolest õppida, sest peale esimesi karme reforme, hakkas riik mingil alal sotsiaalset mõõdet toetama näiteks elamuehituse laenuintressidest vabastamise näol ja muudel viisidel.

Pensioniseadus tuli aga Saksamaal alles 1957. aastal, kõige viimasena turumajanduslikest reformidest. Kuigi meil tahetakse pahatihti sotsiaalset turumajandust just pensionitega siduda, rõhutan ma, et see oli kõige viimane asi, milleni jõuti.

Hetkel kuum