30. märts 1997 kell 22:00

Arengupartei ihkab tagasi marjamaale

Läinud kolmapäeval läbis riigikogu esimese lugemise arengupartei liikmete esitatud riigikogu kodukorra muutmise seaduse eelnõu, mis näeb ette parlamendifraktsiooni liikmete minimaalse arvu vähendamise. Praegu kehtiva kodukorra järgi saab riigikogus fraktsiooni moodustada vaid siis, kui sinna kuulub vähemalt kuus liiget. Uus seaduseelnõu näeb fraktsiooni minimaalsuuruseks neli inimest.

Pärast Arvo Juntiga tülliminekut ja viimase lahkumist erakonnast lakkas arengupartei fraktsioon olemast. Lisaks on fraktsioonita parempoolsed ja vene saadikud.

Vaevalt tõsiselt võetav on eelnõu esitajate nimel esinenud Maido Pajo väide, mille kohaselt saadikute fraktsioonidesse kuulumine tõstab oluliselt parlamendi töökvaliteeti. Pigem paistab taotluse taga olevat väikesearvuliselt esindatud erakondade soov taas omada fraktsiooniga kaasaskäivaid võimalusi -- oma ruumid, sekretärid ja nõunikud jm.

Hetkel kuum