20. aprill 1997 kell 22:00

Kui aastaaruanne jääb esitamata

Vastavalt äriseadustiku paragrahvidele 179 ja 334 otsustavad majandusaasta aruande kinnitamise osanikud (OÜ) või üldkoosolek (AS). Juhatus esitab kinnitatud aruande äriregistrile hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu. Sellele lisatakse osanike või 10% aktsiatega määratud hääli omavate nimeliste aktsiate omanike nimekiri aastaaruande kinnitamise seisuga.

Tulumaksuseaduse § 27 järgi esitatakse osa majandusaasta aruandest -- raamatupidamise aruanne, millele lisandub ettevõtte tuludeklaratsioon -- kohalikule maksuametile hiljemalt 6 kuud pärast majandusaasta lõppu.

- Kui äriühing ei ole registripidajale esitanud kahe järjestikuse aasta jooksul nõutavat majandusaasta aruannet, teeb registripidaja äriühingule registrist kustutamise hoiatuse ning avaldab teate Riigi Teataja lisas ja registripidaja poolt määratud väljaandes (äriseadustiku § 60).

Kui äriühing ei ole nelja kuu jooksul pärast hoiatuse tegemist aruannet esitanud, kustutab registripidaja äriühingu äriregistrist.

Hetkel kuum