20. aprill 1997 kell 22:00

Töötaja on kimpus tööajaga

Teie firmas töötab ühes allüksuses spetsialist, kes on olnud samas ametis juba kaua aega ning tunneb hästi oma valdkonda. Ta on kohusetundlik ning jääb sageli töö juurde ka pärast tööpäeva lõppu, kui kõik teised on lahkunud. Sellest hoolimata ei jõua ta tööga kunagi õigeks ajaks valmis ja see häirib kogu allüksuse tööd. Põhjuseks toob ta liiga suure töökoormuse. Firmajuhi hinnangul on aga tegelik põhjus selles, et ta keskendub liialt pisiasjadele ning seetõttu jäävad olulised asjad tagaplaanile.

Seda inimest tuleks õpetada paremini oma aega planeerima ja anda talle koolitusvõimalus -- juhul kui see on firmale kasulik ja vajalik.

Kui inimene osutub vaatamata oma patriotismile ballastiks, tuleb temast lahti saada. See on paratamatus.

Kaadrivoolavus pole meil sisemiste konfliktide pärast suur. Kui inimene firmast lahkub, on sellel tavaliselt muud põhjused. Paar juhtumit on olnud, kus inimesed mõistsid, et nad kollektiivi ei sobi. Üritame seda teha maksimaalse delikaatsusega, sest kui töötaja oli omal ajal firmale kasulik, siis teda lihtsalt tänavale visata pole hea. Alati peavad olema head inimsuhted ja firma sisemine mikrokliima selline, mis seob inimest firmaga ja ei tekita stressi.

Ma arvan, et ma vestleksin inimesega, juhul kui ma seda juba eelnevalt teinud pole. Kui ta ikkagi ei saa oma tööjaotusega õieti hakkama ja kaotab pisiasjade taha suurema asja ära -- ma eeldan, et kui ma seda olen niimoodi otsustanud, siis ma olen temaga sellest ka rääkinud ja sellel pole tulemust olnud -- ilmselt hakkaksin uut töötajat otsima.

Töölt lahtilaskmine ei sünni hetkeliselt. Sellele eelneb mitmeid-mitmeid vestlusi. Üritaksin leida ühiselt võimalusi asjad korda saada, kui tegemist on muidu kohusetundliku ja tubli töötajaga. Aga see pole loomulik, kui inimene töötab n-ö suurema osa päevast. Loogiline oleks, et ta saaks üldiselt aktsepteeritud tööaja jooksul on ülesannetega hakkama.

See on tegeliku olukorra pealiskaudne kir-jeldus. Kui ta on nii kaua töötanud ja kogu aeg ei saa hakkama, siis on ilmnenud kindlasti ka muid tunnuseid, mida selles situatsioonikirjelduses ei ole.

Kui nii on olnud pikka aega ja seda pole märgatud, siis on juhtimises midagi mäda. Kui lõpuks märgati, tuleb reageerida.

Kui inimene pole kaua aega hakkama saanud, siis oleks pidanud lahendus olemas olema kas inimese enda või kellegi teise initsiatiivil.

Kõik inimesed peavad tegema tööd vastavalt oma võimetele. Pole mõtet toppida inimest kohale, lootuses, et ta suudab rohkemat. Võib-olla on antud sellele töötajale suurem koormus, kui vastab tema võimetele.

Seda pole lihtsalt tähele pandud või on loodetud, et ehk hakkab jõudma. Sellist situatsiooni tuleb üldiselt firmades ette küll.

Kui firma vahetab omanikku, siis uued omanikud toovad tavaliselt uue kultuuri. Siis võib tekkida sellega kohanematus. Sel juhul pole küsimus niivõrd suuremas koormuses kui vanades harjumustes.

Kui inimene on kaua firmas töötanud ja tema võimed on teada, võib firmas leida talle sobivat tööd. Kui seda pole, siis tuleb tal teisest firmast tööd otsida.

Minul on seni selles mõttes hästi läinud, et kui on vallandamine, siis on see toimunud mõne jämeda rikkumise pärast, mis ei kuulu isegi vastuvaidlemisele ja kommenteerimisele.

Kui asi on delikaatsem, siis on inimesed ise asjast aru saanud. Seni pole mul ühtegi kohtuvaidlust ega muud vaidlust olnud.

Kui inimene ei oma tööd nõuetekohaselt, võib selle põhjuseks olla see, et ta lihtsalt ei oska ja ei suuda oma ülesandeid täita ning ei sobi sellele ametikohale. Teine võimalus on, et ta pole piisavalt kohusetundlik ning jätab tööülesanded lihtsalt täitmata.

Kui töötaja jätab töö tegemata süülise käitumisega, saab tööandja teda karistada distsiplinaarkorras, vormistada käskkirja ning ametist vabastada. Sel juhul pole töötajale vaja töölepingu lõpetamisest pikemalt ette teatada ning hüvitist maksta.

Kui aga inimene oma ametikohale või tehtavale tööle ei sobi, peab talle töölepingu lõpetamisest vähemalt kuu aega ette teatama ning maksma ühe kuupalga ulatuses hüvitist.

Tööandjale pole enamasti kasulik hoida veel üks kuu ametis töötajat, keda sunnitud lahkumine ilmselt tööle eriti ei innusta. Sel juhul saab lepingu lõpetada ka päevapealt, hüvitades etteteatamata aja, s.t maksta kohe välja kahe kuu hüvitis.

Hetkel kuum