21. aprill 1997 kell 22:00

Kuidas hajutate oma riske?

Aktsiad liiguvad oma isikliku väärtuse ja aktsiat puudutava informatsiooniga seoses. Samas on aga olemas ka aktsiaturu kui terviku liikumised, mis esitavad seda riski hoopis teise kandi pealt. Riskiga on nii, et kui ei riski, siis ka ei võida. Sellepärast on riski hajutamine vajalik ja võimalik ainult teatud piirini. Näiteks on mõned investeerimisfondid, kes oma portfelli on võtnud Baltimaade ja Venemaa väärtpabereid. Kui üks turgudest on aktiivselt tõusu teel ja võiks anda võimaluse kasumi väljavõtmiseks, siis samas teised turud on languse all ja neelavad või tasandavad kogu võimaliku kasu ära. Sellepärast on praegu mitmed fondid Eestis praktiliselt nullfondid. Selline riski jaotamine ei ole enam üldse mõttekas.

Mida rohkem omad erinevaid väärtpabereid, seda killustatum oled ja seda suurem on tõenäosus, et teatud kriitilistel hetkedel, kui turg annab mingisuguseid märke ebasoovitavatest muutustest, ei suuda investor adekvaatselt reageerida, kuna on liiga palju erinevaid väärtpabereid. Seetõttu soovitaksin siiski seda riskiohtu vähendada süvenenuma ja suurema analüüsiga oma otsuse tegemisel. Valida vähem ja investori meelest paremaid väärtpabereid. Liigne killustamine hajutab tähelepanu ja võtab mingil hetkel investorilt võimaluse tegutsemiseks.

Ei ole võimalik, et edu saadab kõiki väärtpabereid. Peab ikkagi leidma selle kõige parema. Riski hajutamine on vajalik kogu oma vara hinnates, et kõike oma vara, seal hulgas likviidset vara, ei paneks väärtpaberitesse. Et sa seda riski hajutamist teed just nii, et otsida mingeid teisi võimalusi. Erinevate aktsiate vahel riski hajutamine ei ole päris õige eesmärk.

Põhimõtteliselt nii, nagu mu mõistus seda asja võtab. Mul on ka aktsiaportfelli hooldaja või maakler. Fondidesse ei ole ma põhiliselt investeerinud. Suuri riske ei ole võtnud. Alustasin Balti kasvufondist, siis veel börsi ei olnud. Pärast börsi tekkimist olen investeerinud põhiliselt põhinimekirjas olevatesse aktsiatesse. Põhilise informatsiooni saan ikkagi ajakirjanduse vahendusel. Muidugi pimesi ei tegutse, suhtuda tuleb ikkagi kaine mõistusega. Jälgin ettevõtete majandusnäitajaid, nende analüüsi ja perspektiivi. Järgida tuleb ka oma sisetunnet, et millist infot ja keda usaldada.

Tuleb vaadata ettevõtte bilanssi, võrrelda teiste aktsiatega, kas aktsia on odav või kallis. Tuleb vaadata, mis oli firma eelmise aasta kasum ja mida prognoositakse. Tähtsad on isikud, kes ettevõtet juhivad. Venemaale võib minna nii-öelda riskikapitaliga. Seal võid kaotada, kuid samal ajal on võiduvõimalused palju suuremad. Sinna suhteliselt suuri summasid ei taha panna. Fondides on mõttekam raha hoida sellisel perioodil, kui turul on rahulikum aeg. Fondi valikul on ikkagi oluline nimi ja suurus. Börsil olevate ettevõtete aktsiad on stabiilsemad ja seda võiksid arvestada investorid, kellel on vähe kogemusi.

Hetkel kuum