8. juuni 1997 kell 22:00

Tippudel on kõrge palk

Seoses puhkuste algusega otsivad fir-mad praegu uut personali vähe. Aktiivsuse kasvu on oodata jälle augustis-septembris, kuid üldist palgatõusu sellega ei kaasne. Palgad on Eestis väga kiiresti tõusnud, seejuures pole samaväärselt kasvanud tööviljakus. See võib palgaturul kaasa tuua ülekuumenemise. Töötajatele saavad rohkem maksta edukad firmad, kel raha palju. Palgad diferentseeruvad jätkuvalt nii valdkonniti kui ka regiooniti.

Enamasti korrigeeriti töötajate palkasid aastavahetusel, üksikud kõrged pakkumised ei mõjuta üldist palgataset. Mõne kitsa ala tippspetsialiste Eestis napib ja neile pakutav töötasu võib olla keskmisest tunduvalt kõrgem, kusjuures see võib üle trumbata ka firmajuhi palga. Väga hea spetsialisti kuupalk võib olla 15 000--25 000 kr. Tavalise spetsialisti palk, kes hommikust õhtuni tublilt tööd teeb, on 5000--10 000 kr.

Hetkel kuum