15. juuni 1997 kell 22:00

Juht saab vastutust kindlustada

Ainult äriplaanist on laenu tagatiseks praegusel ajal vähe ja selleks jagavadki krediidiasutused riske kindlustusseltsidega. Laenu tagamiseks saab kindlustada ka ametivastutust, sest firmajuhid mängivad firma tegevuses määravat rolli.

OECD riikides sätestab seadustik kohustusliku ametivastutuse kindlustamise või näeb ette trahvid juhuks, kui professionaal (jurist, audiitor, kinnisvaramaakler) ei ole sõlminud ametialast tsiviilvastutuse kindlustust või ei oma nõutud tagatissumma ulatuses deposiiti. Miks on ametivastutuse kindlustamine tähtis? Professionaale usaldatakse, aga kõrgendatud vastutuse korral on alati suur risk eksida. Ka krediidiasutusele on vaja kindlust, et firma juhtkonnaga midagi ei juhtuks ja loomulikult -- et oleks välistatud rasked juhtimisvead.

Pankrotiseaduse muudatuste § 60 lg 3 sätestab kümme alust, mille põhjal on juhtimisveas süüdioleval isikul kahju hüvitamise kohustus. Koos kindlustusseltsi riskiinseneriga on alati võimalik leida sobivaim lahendus iga riski, sealhulgas ka tsiviilvastutuse katmiseks.

Hetkel kuum