15. juuni 1997 kell 22:00

Millistest kriteeriumitest lähtute reklaamikanali valikul?

TV-reklaam on imago küsimus. Me pole teinud täpset kalkulatsiooni, kellele see võiks minna. Tugevat telereklaami saavad endale lubada siiski ainult suured firmad, nagu näiteks Coca-Cola, väikese mahuga ei tasu see ära. Plaanime raadioreklaami, sest see on odavam.

Otsepostitust oleme teinud edukatele firmadele ja nende firmade juhtidele, kes võiksid kinnisvara vastu huvi tunda. Tavalised lendlehed postitame tänavate kaupa, ilma vahet tegemata. See on lihtsalt enda tutvustamiseks ja tasub igal juhul ära. Kui mingile tänavale on lendlehed postitatud, tuleb sealsetelt elanikelt paari päeva jooksul rida kõnesid. Enamasti kurdetakse oma muret, midagi müüki ei anta. Üritame kõigile abiks olla.

Peamine on lehereklaam. Väga selgelt on näha, millises lehes avaldatud reklaami peale kliendid tulevad. Poole aastaga võib turg palju muutuda: kui seni tõi mõni leht kõnesid sisse, siis võib juhtuda, et poole aasta pärast ei tule enam ühtegi.

Praegu on meil reklaamikanali valiku ühelt poolt paika pannud meediafirma Zoom. Tagasiside poolelt oleme tellinud EMORilt paar telefoniküsitlust, mis annab üsna kiire tagasiside. Sellest saab infot, milline kanal on rohkem ja milline vähem efektiivne.

Küsitluse tegime 4--5 päeva pärast turule tulekut. Efektiivsuselt oli esikohal televisioon ja välisreklaam: seda oli näinud 80% küsitletutest. Huvitav on see, et kõige vähem oli tähele pandud reklaami trammil.

Oleme seni püüdnud n-ö iseenese tarkusega hakkama saada. Firmadele suunatud reklaami oleme perioodiliselt avaldanud Äripäevas ja eraisikutele suunatud reklaami Eesti Ekspressis. Teatud reklaami oleme teinud ka Päevalehes.

Sel aastal käisime ühel messil, kolm messi läheb liiga kulukaks. Seepärast valisime XXI Sajandi Kodu, järgmisel aastal läheme võib-olla ka Rebuildingule. Pärast messi olid telefonid mitu nädalat punased, osades lehtedes kuulutuste avaldamine toob kliente juurde.

Oleme teinud ka raadioreklaami, enne messi lasksime teha väikese intervjuu TV3s. Oleme kõigis telefonikataloogides, samuti mitmes erialakataloogis. Levitame oma prospekte, plaanis on hakata voldikuid tegema. Oma maja ette kavatseme välja panna visuaalse reklaami.

Tahame analüüsida pikemat perioodi, et näha, kuidas need asjad muutuvad, ka sesoonselt, ja kust inimesed informatsiooni hangivad.

Hetkel kuum