16. juuni 1997 kell 22:00

Laeval peab pidama nimekirja

Vabariigi valitsuse kinnitatud määruse kohaselt on Eesti laevaomanik kohustatud korraldama reisijate isikuandmete kandmise nimekirja enne laeva väljumist Eesti või välisriigi sadamast. Välisriigi laevaomanik on kohustatud korraldama reisijate isikuandmete kandmise nimekirja enne laeva väljumist Eesti sadamast.

Reisijate isikuandmete kandmine nimekirja ei ole kohustuslik vaid juhul, kui reis toimub Eesti sadamate vahel ning sõiduaeg on vastavalt sõiduplaanile alla kolme tunni või kui vahemaa nende sadamate vahel on vähem kui 30 meremiili. Sellisel juhul peab kapten enne laeva väljumist sadamast kandma reisijate arvu laeva logiraamatusse.

Eesti laevaomanik on kohustatud nimekirja säilitama kümme ööpäeva pärast laeva saabumist sihtsadamasse. Seejärel võib nimekirja hävitada, välja arvatud juhud, kui seda vajatakse laevaavarii juurdluseks või kohtueelseks uurimiseks. ÄP

- Laeva kohta

- laeva nimi

- lipuriik

- lähte- ja sihtsadam

- lähtesadamast väljumise aeg

- sihtsadamasse saabumise aeg

- marsruut

- reisija kohta

- reisija ees- ja perekonnanimi

- sugu

- sünniaasta

- kodakondsus (kodakondsuseta isikul elukohariik)

- Reisija või tema hooldaja soovil tuleb teha nimekirja märge reisija abituse kohta tema vanuse või invaliidsuse tõttu või mõnel muul põhjusel. Juhul kui reisijal on kaasas alla üheaastane laps, tehakse nimekirja vastav märge.

Allikas: Riigi Teataja nr 42

Hetkel kuum