20. juuli 1997 kell 22:00

Ekspedeerimisteenus

Käibemaksuseaduse § 13 lõike 2 järgi rakendatakse teenuse ekspordi puhul 0% käibemaksumäära. KMS § 13 lg 4 määratleb vastavalt rahandusministri kehtestatud loetelule teenuse ekspordina muu hulgas riikidevahelise kauba- ja reisijateveoga seotud teenused ning müüja ja ostja vahelise tehingu vahendamise, kui kaupa kasutatakse väljaspool Eesti tolliterritooriumi või vahendatakse teenuse eksporti.

Rahandusministri kehtestatud loetelus on järgmised teenused:

1) kaupade transport Eestist väljaspool Eestit asuvasse sihtpunkti Eestis registreeritud vedaja poolt;

2) kaupade transport välisriigist Eestis asuvasse sihtpunkti Eestis registreeritud vedaja poolt;

3) kaupade transport ühest välisriigist teise välisriigi territooriumil asuvasse sihtpunkti Eestis registreeritud vedaja poolt;

4) riikidevahelise kaubaveo korraldamisega seotud kompleksse teenuse, s.o ekspedeerimisteenuse osutamine Eestis registreeritud ekspedeerija poolt, kui kaubavedu korraldatakse ühte alapunktides 1--3 nimetatud sihtpunktidesse;

5) kaupade transiidiga seotud teenused, mis osutatakse Eesti tolliterritooriumil välisriigi juriidilisele isikule.

Eelnevast järeldub, et ekspedeerimisteenuse osutamisel rakendatakse nullprotsendilist maksumäära. Oluliseks kriteeriumiks ekspedeerimisteenuse ekspordina määratlemisel on, et teenuse sisuks oleks üle piiri kulgeva või väljaspool Eestit toimuva kaubaveo korraldamine.

Hetkel kuum