24. august 1997 kell 22:00

Pikaajalise laenu taotlemine eeldab usalduslikku kliendisuhet

Kui teie ettevõte taotleb pangast pika-ajalist laenu, millele siis tähelepanu pöörata?

- Eeldusena peavad loomulikult olema täidetud laenutaotlejale panga poolt esitatavad üldtingimused (osaliselt toodud ka ÄP tabelites).

- Panga kliendiks olemine/tulek.

Kui lühiajalise laenu puhul pole kliendiks tulek laenusaamise eelduseks, siis pikaajaliste laenude korral eeldab pank usaldusliku kliendisuhte olemasolu või tekkimist.

See tähendab, et klient arveldab ja kasutab ka muud teenustepaketti selle panga kaudu.

- Primaarseks laenu andmise otsustamisel osutub loomulikult projekti, mille finantseerimist taotletakse, analüüs ja firma finantside projektsioonid.

Tähtsaimad pidepunktid laenu andmise otsustamisel:

- laenu teenindamise piisava taseme olemasolu ehk firma (projekti) tegevuse rahavoogude (Cash-Flow- ) suhe laenu teenindamiseks kuluvatesse maksetesse;

- firma (projekti) konkurentsivõimelisus ja konkurentsisituatsiooni hindamine, seda laenuperioodi perspektiivis;

- alles viimasena vaadeldakse tagatiste olemasolu ja nende piisavust.

Üldjuhul firmalaenude puhul, kus firma pandib oma bilanssi kuuluvad varad, ei saagi projekti tagatisest lahus vaadelda. Tagatis omab turuväärtust ainult tegutseva firma korral.

Seepärast, kui projekt on panga hinnangul kõrge riskitasemega, küsib pank reeglina ka kõrvaltagatisi, lisagarantiisid.

Kliendi aktiivne suhe pangaga jätkub pärast laenu saamist.

Pangapoolsed rutiinsed laenu jälgimise protseduurid:

- regulaarne finantsaruandluse jälgimine ja võrdlemine taotlemisel esitatud projektsioonidega;

- tagatise väärtuse ja sellele kehtiva kindlustuse olemasolu jälgimine;

- täiendavate finantsteenuste või olemasolevate laenude tingimuste muutmise vajaduse jälgimine.

Hetkel kuum