1. september 1997 kell 22:00

Ministrid panid aluse maksupolitseile

Rahandusminister Mart Opmann ja siseminister Robert Lepikson kirjutasid eile alla koostööprotokollile maksupettuste uurimise grupi moodustamiseks kriminaalpolitsei, majanduspolitsei ja maksuameti töötajate baasil.

Maksuameti juures tegutsema hakkavas töögrupis on kuni kümme liiget, kellest suurem osa on politseinikke ja väiksem osa maksuametnikke. Töögrupi juht on maksuametist. Ministrid põhjendasid maksupettuste uurimise grupi liikmete salastamist sellega, et niiviisi tahetakse tagada nende turvalisus.

Küsimusele, kas maksupolitseinike salastatus tuleneb sellest, et Eestis võidakse nad tappa, vastas Robert Lepikson: «Ma ei arva, et asi on nii kriitiline, aga kõike võib juhtuda.»

Samas tunnistas maksuameti peadirektor Kalev Järvelill, et Eestis on maksuametnikke ähvardatud seni vaid paaril korral Ida-Virumaal, mujal seda ette pole tulnud.

Järvelille sõnul tegeleb maksupettuste uurimise grupp põhitööna kriminaalasjadega, mis on seotud maksupettustega, ülejäänud ametikohustustest nad vabastatakse.

«Konkreetne rahaline efekt ei pruugi olla kohene, aga maksuseaduste rikkumiste eest on võimalik kuni 7 aastat kinnipidamist saada,» lausus Järvelill. «See on üks asi, kuhu grupi liikmed püüavad asjaajamist viia.»

Järvelille sõnul on suurem osa maksupettustest seotud käibemaksu mittetasumise ja offshore-firmadele tagatud maksuvabadusega.

Töögrupi liikmete palk jääb samaks kui seni, kinnitas rahandusminister Mart Opmann. Nende palka saab suureneda ainult politsei- ja maksuameti sisemiste ressursside arvel, eelarvest lisaraha ei tule, kinnitas Opmann. «Ega me riigiametnikele väga kõrgeid palku teha ei saa, siin on töö tulemuslikkus, mida saab premeerida,» väitis rahandusminister.

Kalev Järvelille väitel ootab maksupettuste uurimise gruppi juba hulk kahtlustusi maksupettustes, millega töögrupp kohe tegutsema hakkab. Millist majandussfääri kahtlustused puudutavad, keeldus Järvelill ütlema.

Samas ütles siseminister Robert Lepikson, et Peterburi politsei poolt Eesti siseministeeriumile edastatud informatsioon Eesti firmade väidetava rahapesu kohta läheb uurimiseks keskkriminaalpolitsei kätte.

Senine kord nägi ette, et kui maksuamet avastas seaduserikkumise ja tegi sellekohase ettekirjutuse, siis pöördus ta sellega politseistruktuuride poole, kellel oli õigus algatada kriminaalasi. Nüüd on erinevad ametkonnad ühendatud.

Inimesed jäävad majanduspolitsei või maksuameti töötajateks, aga töötavad koos maksuameti ruumides, ütles Mart Opmann. «Väga oluline on, et on üks grupp, kellel on mõlemad õigused, maksustada ja algatada kriminaalmenetlus,» lisas ta.

Kalev Järvelille sõnul tuleb seoses töökohustuste ühitamisega loodud uurimisgrupis muuta mõningaid õigusakte või võtta vastu uus, selle üksuse tööd reguleeriv seadus.

Robert Lepiksoni sõnul vajab majanduspolitsei abi ka selleks, et sekkuda mõne kriminaalasja algatamise näol väärtpaberiturul toimuvasse.

Mart Opmanni kinnitusel jääb ekspertide hinnangul eelarvesse aastas laekumata 0,5--3,5 miljardit krooni. Sarnased ametkonnad kui maksupettuste uurimise grupp on loodud ka mujal riikides.

Hetkel kuum