22. september 1997 kell 22:00

Londoni Institute'i klauslid aitavad veosekindlustust üheselt mõista

Veosekindlustuses on eri riikide kodanikel (ostjad-müüjad, eksperdid, pankurid, edasikindlustajad jne.) vaja ühte moodi aru saada, millised riskid antud saadetise puhul on kindlustatud. Selleks kasutatakse rahvusvaheliselt tuntud ja tunnustatud klausleid. Euroopas enimkasutatavad on Londoni Institute'i klauslid

ICC(A). Kõige sagedamini valitakse kindlustuskaitseks ICC(A) -- klauslid, millega on kaetud kõige rohkem riske ja ohtusid. Klauslid fikseerivad punkthaaval ainult välistused (s.t olukorrad, mille puhul kindlustus ei kehti). Kõik muud juhtumid kvalifitseeritakse kindlustusjuhtumiteks, alates mistahes loodusõnnetusest kuni inimolendi poolt põhjustatud kahjudeni välja, sealhulgas vargus, röövimine ja vandalism. Kindlustusselts ei hüvita aga kahju, mille põhjustas veose tavapärane leke, sisemine riknemine, puudulik pakkimine, vale transport, viivitamine, kindlustusvõtja tahtlik tegu, seaduslik konfiskeerimine, sõda, streik või radioaktiivsus. Külmutusseadmega varustatud transpordivahendi puhul on siiski välja töötatud spetsiaalsed (IFFC-nimelised) klauslid. Nendes on kindlustatavaks riskiks lisaks muudele veoseriskidele ka külmutusseadme kahjustus, mille tõttu kaup riknes. Kliendi erisoovil on ka sõja- ja streigiriskide (mida Eesti klient küsib eelkõige Lääne partneri või panga nõudmisel) vastu võimalik omanikku kaitsta, lisades kindlustuskaitsele vastavad lisaklauslid Institute War Clauses või Institute Strikes Clauses. Et aga veos ei lekiks, oleks nõuetekohaselt pakitud ning et transpordiliik ja -vahend sobiksid veose omadustele, jääb kindlustusvõtja hooleks.

ICC(B). ICC(B) ei sisalda varguse, röövimise ega vandalismi riski ja on ka odavam. Kasutatakse näiteks kui kliendi hinnangul on sellise veose vargus võimatu või on tal hoopis leping turvafirmaga, kes valvab ja vastutab, kuid ei saa vastutada liiklusõnnetuste või kauba märgumise eest.

ICC(C) ICC(C) pakub veelgi kitsamat kaitset. Kasutatakse tavaliselt ümarmetsa, puistelasti ja muu lihtsama materjali vedamisel.

Kindlustusmakse sõltub eelkõige järgmistest teguritest: veose liigist tulenev riskiaste; valitud kindlustuskaitse variant; transpordiliik; marsruut/kehtivusala; kindlustatavate veoste maht ajaühikus, näiteks kvartalis (korduvate veoste puhul); vedaja vastutuse kindlustuse olemasolu transpordivahendil ja omavastutuse määr (tavaliselt 1% veose väärtusest).

Hetkel kuum