25. september 1997 kell 22:00

Kohus motiveeris õigeksmõistmise

Ringkonnakohus lähtus oma õigeksmõistvas otsuses sellest, et süüdimõistev kohtuotsus ei või rajaneda oletustel ja loogilistel järeldustel, vaid tehakse ainult tingimusel, kui kohtuliku arutelu käigus on tõendatud kohtualuse süü kuriteo toimepanemises.

Kohtukolleegium ei nõustunud Harju maakohtu otsuses toodud järeldustega, et Monika Mägi poolt Tallinna linnakohtu kohtunikule Anne Kramerile 10 000 krooni andmise fakt on tõendamist leidnud. Ringkonnakohus tõdes sarnaselt riigikohtuga, et videosalvestus Monika Mägi ja Anne Krameri jutuajamisest pole kohtukõlbulik tõend põhjusel, et jälitustegevuse seadus keelab kohtuniku kaasamise salajasele koostööle.

Tunnistusi andnud Tallinna linnakohtu kohtunike Aase Sammelselja, Jaan Puskari ja Poigo Nuuma ütlustega on tõendatud üksnes, et 27. novembril 1996 oli Krameril ümbrik 10 000 krooniga, märgitakse kohtuotsuses. Ükski nimetatud tunnistajatest raha üleandmise juures ei viibinud ja teavad selle kohta rääkida vaid Krameri öeldu põhjal.

Monika Mägi on eitanud raha andmist Anne Kramerile, viimase ütlused raha üleandmise asjaolude kohta on aga vastuolulised, öeldakse ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi otsuses. Kohus ei leidnud Anne Krameri ütlustele tuginedes, et ta oleks teinud katset ümbriku vastuvõtmisest keelduda või selle üleandmise kohe avalikustada.

Ringkonnakohus jäi seisukohale, et süüdimõistva kohtuotsuse rajamine üksnes Krameri vastuolulistele ütlustele pole põhjendatud ja on vastuolus kriminaalmenetluse normidega.

Kohus otsustas kaitsepolitsei asitõendite hoidlas asuvad kohtuasja aluseks olnud 10 000 krooni kanda riigitulusse. Kohtuotsuse peale on võimalik kaevata ja protestida riigikohtule kuu jooksul.

Hetkel kuum