28. september 1997 kell 22:00

Millisaed on projektijuhilt nõutavad oskused ja teadmised?

- Projektijuhte valime pikaajalise praktilise kogemuse baasil. Tingimata peame silmas inimese erialast haridust.

Projektijuht pole mingi eraldi töökoht. Kui inimene kooli lõpetab ning teda eriala huvitab ja ta kavatseb sellel alal töötada, siis läheb enne aastaid, kui ta võib nimetada ennast ehitajaks -- on see siis projekti- või objektijuht või ükskõik milline ehitusega seotud amet. Kui inimesed on edukad, siis neid loomulikult edutatakse.

Tänapäeval on nimed teised, aga püsib vana hea komme, kus kooli lõpetanu oli kõigepealt meister, siis töödejuhataja, vanemtöödejuhataja, oskonnajuhataja ja alles sealt edasi sai ta peainseneriks või juhatajaks -- kui ta just kommunistlikku karjääri ei teinud. Tänapäeval toimub areng minu arvates samamoodi.

Teatud perioodil pööras noor kaader ehituse erialale selja. Ma arvan, et see on muutumas ja ehitusinseneriks õppida soovijaid tuleb järjest juurde.

- Meil pole selliseid töökohti, mis vajaksid eraldi projektijuhte. Meil on välja- kujundamisel struktuur, mis põhineb ISO-le. See reglementeerib praktiliselt kõik sammud, liikumised ja kontrolli. Seal on suhteliselt vähe võimalust realiseerida enese tahtmist.

Tegelikult on ka ISO sisseseadmine üks projekt, aga me pole võtnud kedagi eraldi tööle, kes hakkaks seda süsteemi kontrollima ja edasi arendama.

Eestis on projektijuht lahti mõtestamata, tegelikult on ta mingi kindla suuna tegevjuht. On kahte tüüpi projektijuhte: see, kes süsteemi käivitab ja seejärel lahkub, või see, kes süsteemi üles ehitab ja jääb seda hiljem haldama. Viimane on ju tegelikult tegevjuht.

Sellist tööd tegev inimene peab olema iseseisva ja hea analüütilise mõtlemisega ning läbilöögivalmis. Ta peab oskama vigu ja probleeme ette näha ning riski maandada. Inimene, kellel on tahtmist areneda.

- Elementaarne on, et tal peavad olema erialased teadmised. Lisaks tulevad mängu isiksuseomadused.

Projektijuhil peab olema üldistusvõimet -- situatsiooni ja detailide tunnetust ning arusaamist. Samas peab ta haarama projekti erinevatel arenguetappidel. Tal peab olema tervikutunnetust, millises staadiumis projekt parajasti on.

Protsessi juhtimine ongi just keerukas, kuna parameetreid, mida ta peab arvestama, on palju. Ta ei tohi midagi maha magada.

Üks asi on see, et ta juhib ainult ennast ja protsessi, aga teisalt peab ta olema ka hea meeskonna juht. Lähtuvalt ülesande püstitamisest tuleb tal jaotada rollid. Ta peab oskama meeskonna liikmeid hinnata -- mida üks või teine suudab ja oskab. Seega peab ta andma õige hinnangu töörühma valikul ja moodustamisel.

Keerukas ongi ülesannete ja probleemide paljusus, millega tuleb tegeleda. Tänapäeval kasutatakse vastavat projektijuhtimise tarkvara.

Hetkel kuum