5. oktoober 1997 kell 22:00

Liisinguga saab kinnisvara osta ja remontida

Kinnisvaraliisinguga saab finantsee-rida nii kinnisvara tervikuna kui ka selle renoveerimist ja remonti. Samuti on liisingufirmad valmis finantseerima kinnisvaraarendusprojekte. Liisingufirmad ei sea piiranguid oma klientide osas. Liisingut võib taotleda nii eraisik kodu rajamiseks või remondiks kui ka ettevõtja äripinna ehitamiseks või renoveerimiseks.

Mõlemal juhul peab taotlejal olema hea ettekujutus enda või firma majanduslikust olukorrast ning tulevikuperspektiividest. Samuti tuleb olla valmis oma maksejõulisust tõestama.

Kinnisvara liisingfinantseerimise võimalused

Kapitalirent

- rentnik ostab vara rendimaksetega liisingufirmalt välja

- vara omandiõigus läheb liisingufirmalt rentnikule üle viimase rendimakse tasumisel, vormistatakse notariaalne leping

- vara on rentniku bilansis (juriidilised isikud)

Kasutusrent (kasutatakse vaid erandjuhtudel)

rentnik kasutab liisingufirma vara renditähtaja jooksul, tasudes lepingujärgseid rendimakseid

- vara omandiõigus võib minna rendiperioodi lõppedes rentnikule, juhul kui tasutakse vara jääkväärtus

- vara liisingufirma bilansis (juriidilised isikud)

Järelmaksuga ost

rentnik ostab liisingufirmalt lepingujärgsete maksetega vara välja

vara on rentniku bilansis (juriidilised isikud)

Hetkel kuum