12. oktoober 1997 kell 22:00

Juhtimisstiili pole kerge muuta

Juhidki tunnevad aeg-ajalt, et nad ei tule kõige paremini toime, ent avalikult seda ei tunnista. Palju ohutum on öelda: «Hakkan teistmoodi juhtimisstiili kasutama», kui tunnistada: «Juhtimine pole mulle antud hetkel jõukohane, asun enda kallal tööle».

Isegi kui teada oma juhtimise nõrku ja arendamist vajavaid külgi, ei õnnestu niisama lihtsalt, nagu tõmbame selga uue särgi, muuta oma juhtimisstiili, sest:

- alateadlik vastupanu muutustele on tugev. Ka siis, kui mõtleme, et muutus võiks olla vajalik, ei pruugi me seda ette võtta;

- muutused tuleb teha isiksuses, mis on pidev ja ennasttoitev protsess ning milles on aeg-ajalt tagasilööke. Nn dramaatilistel, teisi ebaõnnestumises süüdistavatel ja oma möödalaskmisi õigustavatel juhtidel on tagavaraks mitu seletust, miks peavad koolitsut saama ja endaga vaeva nägema alluvad.

Hetkel kuum