14. oktoober 1997 kell 22:00

Abivahend äri modelleerimiseks

liidesed- CASE-süsteemid, töövoo haldussüsteemid, Windowsi programmid Excel, Word, Lotus 1-2-3,

majandusinfosüsteemid- SAP R/3, Baan IV

nõuded serveri riistvarale- väh. Pentium 75, mälu 8 MB, Novell, Windows NT või OS/2 keskkond

nõuded töökoha riistvarale- väh. 486DX2, mälu 16 MB, 60 MB HDD, Windows või OS/2 keskkond

hind- alates 28 800 kr

allikas- Datel

Kaasaegne turg on väga dünaamiline ja need firmad, kes ei jõua oma tööprotsesse ja struktuure kiiresti ümber korraldada, kaotavad paindlikumatele konkurentidele.

ARISele võib ette anda suvalise protsessi, kas tarkvaratootmise protsessi, riigipiiri valvamise protsessi, tööprotsessi.

Protsessi modelleerimise pakett ARIS on mõeldud suurte ja keeruliste protsesside jaoks. ARIS aitab selliste süsteemide keerukust vähendada, protsessi kirjeldada ja läbi mängida kogu reorganiseerimisprojekti alates firma missiooni selgitamisest, eesmärkide püstitamisest, uute tööprotsesside loomisest ja kõige selle läbiarvutamisest.

Firmajuht või konsultant annab näiteks modelleerijale ette äri eesmärgid või turumuutuse eesmärgid -- näiteks suurendada tootmist 5 aasta jooksul 20%. Modelleerimine tähendab siis läbiarvutamist, kui palju läheb protsessi käivitamine või kasutamine maksma viie aasta jooksul.

Enne uue infosüsteemi juurutamist aitab ARIS optimeerida tööprotsesse, kasutades selleks nelja vaadet: organisatsioonilist hierarhiat, andmete liikumise vaadet ja funktsioonide vaadet, mida ühendab juhtimisvaade.

ARIS on kasutusel suurimates korporatsioonides ja konsultatsioonifirmades. Protsessi modelleerimise süsteemides on autotööstuse, elektroonika, keemia, panganduse ja teiste tööstusharude referentsmudelid.

Hetkel kuum