26. oktoober 1997 kell 22:00

Töölepingu lõpetamisest teatamine

Töölepingu lõpetamisest tuleb ette teatada kirjalikult, sõltumata sellest, kas algatajaks on tööandja või töövõtja. Seaduses on täpselt sätestatud etteteatamise tähtaeg. Ka siis, kui tööleping lõpetatakse sellisel alusel, mille puhul pole seaduses etteteatamistähtaega, tuleb töötajale anda kirjalik teatis. Selles tuleks märkida töölepingu lõpetamise alus: kas viidata seaduse paragrahvile ja punktile või anda formuleering töölepingu lõpetamise kohta või mõlemad koos.

Seaduse järgi tuleb ette teatada ka tähtajalise töölepingu lõppemise puhul (aastane tööleping -- 5 päeva, üle aasta -- 2 nädalat).

Hetkel kuum