9. november 1997 kell 22:00

Ümberregistreerimise menetlustähtaeg venib

Justiitsministeeriumi äriregistri talituse juhataja Viljar Peep sõnas, et veel peaaegu 9000 ettevõtet ootab oma ümberregistreerimise avalduse läbivaatamist, neist suurem osa Tallinna piirkonnas.

Peebu sõnul on korraga ligi kümne tuhande ettevõtte avaldused rohkem kui planeeriti ja seetõttu nihkuvad tähtajad üle seadusega lubatud piiride. «Palume mõistmist ja kannatlikkust, sest kohtud ei suuda kahjuks praegusel juhul kahe ja poole kuulisest menetlustähtajast kinni pidada,» sõnas Peep.

Mujal Eestis võidakse ümber registreerimisega valmis saada detsembri lõpuks, Tallinnas järgmise aasta alguseks. Tallinnas on ümber registreerimist ootamas 7000 ettevõtet, mis võrdub registripiirkonna poole aasta tööga.

«Ettevõtte õigusi ja teovõimet ei piirata senikaua, kuni avaldused on läbi vaadatud,» jätkas Peep. «Kitsendus on vaid ühes aspektis --äriregistrisse kandmata ettevõte ei saa sõlmida kommertspandi lepingut.»

Tallinnast on pärit ka suurem osa sundlõpetamisele kuuluvaid äriühinguid, mida üle Eesti on kokku 38 000. Peebu sõnul oli neist tegelikkuses tegutsevaid vaid umbes tuhande ringis, ülejäänud on mittetegutsevad, võlgades või riiulifirmad.

Oktoobris riigikogus vastu võetud äriseadustiku täienduse järgi on sundlõpetatud ettevõtetel keelatud jagada dividende, muuta põhikirja ja võõrandada kinnisvara ja osalust teistes äriühingutes.

Äriseadustikust tulenevad rangemad kapitali- ja usaldusnõuded on ärielule tervendavalt mõjunud, lausus Peep. «Äriregistri rohkem kui kahe tegutsemisaasta jooksul on sinna tehtud vaid paar pankrotikannet.»

Justiitsministri määrustega kohustatakse ettevõtteregistri pidajat avaldama sundlõpetamisalast infot Internetis. Praegu on seal avatud koduleheküljel ümber registreerimise avalduste läbivaatamist ootavate ettevõtete andmed ja avalduste rahuldamata jätmise tõttu sundlõpetatud ettevõtete andmed.

Eelmisel nädalal andis ettevõtteregister Riigi Teataja Lisas avaldamiseks esimese sundlõpetatud ettevõtete nimekirja. Selle ilmumise järel on kõigil neil ettevõtetel neli kuud aega esitada kohtule avaldusi likvideerija määramiseks või pankroti väljakuulutamiseks.

Alates novembrist saab teha ka tasulisi telefonipäringuid keskäriregistri andmete kohta ning äriregistrisse ümberregistreerimise avalduse esitamise kohta.

Hetkel kuum