16. november 1997 kell 22:00

Raamatupidamise ABC ärijuhile

Raamatupidamise printsiibid:

- tekkepõhine arvestusprintsiip -- majandustehinguid kajastatakse siis, kui nad on toimunud, sõltumata sellest, kas raha on laekunud või tasutud. Aruannete koostamisel tehakse reguleerimis- ja lõpetamiskanded, mis võimaldavad määratleda aruandeperioodi tulud ja kulud;

- realiseerimise printsiip -- tulud arvestatakse realiseerimismomendil või lepingus fikseeritud perioodi(de) kohta. Realiseerimise momendiks loetakse omandiõiguse ülemineku momenti ostjale.

Hetkel kuum