23. november 1997 kell 22:00

Käibemaksu tagastamine hakkab toimuma kiiremini

Valitsus juhindub Leimanni sõnul kaubandus-tööstuskoja ettepanekust, kelle pakutud seadusemuudatus annab ettevõtjale võimaluse valida, kas jätta enammakstud käibemaks eelseisva maksustamisperioodi katteks või taotleda selle tagastamist 30 päeva jooksul taotluse esitamise päevast arvates.

«Kaubanduskoda on seisukohal, et pakutud variant aitaks vältida ettevõtjal käibemaksu tasumisest tulenevat käibevahendite puudujääki, ja valitsus on samal arvamusel,» märkis Leimann.

Rahandusminister Mart Opmann lausus, et soodustused enammakstud käibemaksu tagastamisel on mõeldud eelkõige suurtele usaldusväärsetele importijatele ja eksportijatele.

Sajaprotsendilist käibemaksu tagastamist ei hakka olema, lisas rahandusminister käibemaksupettustele viidates.

Plaanitav seadusemuudatus annab rahandusministrile õiguse kehtestada käibemaksu tagastamiseks eri korra, mis Opmanni sõnul tähendabki teatud tehingutele ja ettevõtetele enamsoodustusi käibemaksu tagastamisel.

Opmann lisas, et rahandusministeeriumis on äsja valminud käibemaksuseaduse muudatuste seadus ja enammakstud käibemaksu tagastamine esitatakse valitsusse koos selle seaduseelnõuga.

Käibemaksusoodustuse vajadus kerkis sügisel üles seoses Kohta-Järvele metanoolitehast rajava ASi Nitrofert sooviga saada tulu- ja käibemaksuvabastust umbes 200 miljoni dollari suuruselt investeeringult ehituse toimumise aja jooksul.

Kaubandus-tööstuskoja direktor Toomas Tamsar ütles, et oskab valitsuse soovi käibemaksu tagastamist kiirendada ainult tervitada. «Nitroferdi juhtumiga sai valitsus lõpuks aru, et see tekitab väga palju probleeme,» märkis ta.

Rohkem makstud käibemaksu oli võimalik tagasi saada kuni 1996. aastani, mil maksupettuste tõkestamiseks muudeti käibemaksuseadust.

Pärast seda olid ettevõtted sunnitud jätma riigi käsutusse miljonites kroonides käibemaksu n-ö protsendita laenuna, sest seda tagasi saada oli peaaegu võimatu või võttis see protseduur aega kuni üheksakümmend päeva.

Hetkel kuum