26. november 1997 kell 22:00

Panasonic on kõige levinum faks Eestis

Selle aasta aprillis ja mais korraldas Mainor Marketing kogu Eestit hõlmava turu-uuringu paljundusmasinate ja fakside kohta. Selle käigus küsitleti 308 firma vastavat tehnikat kasutavat töötajat ning viidi läbi 21 intervjuud firmale kontoritehnika ostmist otsustava personaliga. Turu-uuring näitas, et Eestis on fakside turul kaks peaaegu võrdset konkurenti -- Panasonic ja Canon. Panasonicu faksid moodustavad üle kolmandiku ja Canoni faksid peaaegu kolmandiku Eesti firmades kasutusel olevatest faksidest. Samas tulenes nii kvalitatiivsest kui ka kvantitatiivsest uuringust, et kummagi firma kasutajagrupid on erinevad. Panasonicut eelistavad säästlikud

Panasonicu fakse leidub enam väiksemates firmades ja nendes ettevõtetes, kus madalamat hinda peetakse küllalt oluliseks faktoriks. Canoni fakse kasutavad eelkõige firmad, kus omatakse Canoni koopiamasinaid. Need firmad peavad oluliseks kontoritehnika kõrget kvaliteeti ja seostavad seda Canoni kaubamärgiga. 72% küsitletutest oskas kohe vastata, mis firma faksi nad kasutavad. Ülejäänud 22% pidid faksi nime järele vaatama. Nendest faksidest, mille nime käidi vaatamas, moodustasid nii Panasonic kui Canon 27%. Faksiga ollakse rahul

Meeldiv on tõdeda, et 88% kõigist vastanutest on faksiga, mida nad kasutavad, rahul. Sealjuures on Canoni faksidega rahul 90%, Brotheri faksidega 89% ja Panasonicu faksidega 83% küsitletutest. Enamik praegu Eesti firmades kasutusel olevatest faksidest töötavad termopaberil. Vaid 18% küsitluse all olevatest firmadest omasid tavalisel paberil töötavat faksi. Nendest omakorda 64% olid Canoni ja 25% Panasonicu kaubamärgiga. Tavalisel paberil töötavat faksi peetakse paremaks, enamik uuringus osalejatest plaaniski järgmiseks osta tavalisel paberil töötava faksi. 29% vastanutest oskas nimetada ka firma nime, kust faks oli ostetud. 66% küsitletutest kasutab enamikku olemasoleva faksi funktsioone. Seega kolmandikul fakside kasutajatest on võimalik rohkem funktsioone kasutada, kui nad seda tegelikult teevad. Mittekasutamise põhjuseks öeldi, et paljusid funktsioone pole lihtsalt vaja.

Hetkel kuum