1. detsember 1997 kell 22:00

Ohtliku veose transpordihind on ettearvamatu Venemaa

- juhil peab kaasas olema:

veose saatekiri,

ohtlike veoste veo autojuhi koolituse tunnistus,

veetava ohtliku veose ohutusjuhend;

- autol peab olema:

sõiduki ohtliku veose autoveole lubamise tunnistus (tehnoülevaatuse läbinud sõiduki kohta väljastab ülevaatuspunkt ohtliku veose veole lubamise tunnistuse, millele on märgitud, millise ohuklassi aine(te) ja esemete veole sõiduk on lubatud -- vt 17.06 Äripäeva);

- Venemaa transpordiinspektsioon on tugevdanud ohtlike ainete veol ADR-nõuete täitmise kontrolli. See tähendab, et autol peab olema ADR-nõuete kohane varustus ja autojuhil vastav luba.

Venemaale sõidul peab olema kaasas:

- autojuhil: viisaga pass, juhiluba, sõidumeerik või autojuhi kontrollraamat;

- autol: veoluba, auto registreerimistunnistus, kindlustus;

- koormal: TIR-vihik, tollidokumendid.

Veokite sõidupiirang:

3,5tonnise kandejõuga veoautodel on keelatud liiklemine Sadovaja ringteel ja sellega piiratud alal tööpäeviti kella 8.00--19.00.

Tasulised load:

- Venemaa teeluba 250 dollarit;

- sõitmine üle 3,5tonnise kandejõuga veokiga

Sadovaja ringteel ja sellega piiratud alal:

ühekordne luba 215 dollarit;

aastane luba 710 dollarit;

- raskekaaluliste koormate load:

45tonnise koorma (normaalne täismass 38 tonni) luba sõiduks Moskvasse ca 750 Saksa marka.

Muutused kaupade Venemaale sisse- ja väljaveo korras:

alates septembrist muutus kaupade Venemaale impordi ja ekspordi kord. Täiustatud on tollideklaratsioonide täitmise korda, kaupade sisseveol nõutakse hulgaliselt lisadokumente ja sertfikaate. Lisainformatsiooni saab ERAAst.

Tea oma partnerite tausta:

Veose tellijal on soovitav teada oma Venemaa partneri tausta. Kui Venemaa tollil tekib kahtlus, et kauba saaja tahab kõrvale hiilida maksude tasumisest, suunatakse veok koos koormaga kahtlusaluste autode terminaali (t?jornaja krjaz). Sellega kaasneb veo tellijale vältimatu kulude kasv.

Hetkel kuum