10. detsember 1997 kell 22:00

Info on kaup ja Internet transpordisüsteem

Üha enam on informatsioon käsitletav kaubana -- tõsi küll, immateriaalsena, mille sisu, mahtu või väärtust ei ole kerge hinnata.

Kuid samuti kui materiaalse toodangu kaubavahetuse mahud iseloomustavad ka eksporditava ja imporditava informatsiooni kogused ja ekspordi-impordimahtude suhe riigi ja tema majanduse arengutaset.

Samuti kui materiaalse kauba puhul on tegemist transiidiküsimuste ja transpordikuludega, ehkki veidi erinevas vormis.

Huvitavaks immateriaalse kauba omaduseks materiaalse kaubaga võrreldes on kauba tegeliku väärtuse varjatus ja ainult transpordikulude allutatavus mitmesugustele riiklikele maksudele. Lisada võiks veel transporditeede kerge vahetatavuse ja geograafiliste piiride ebaolulisuse -- vajadusel võib käivitada järjekordse satelliitsidekanali ja riigi või paar vahele jätta.

Salakaup on aga infotransiidi korral täiesti legaalne nähtus, kuna informatsiooni tegelik sisu ja väärtus ei huvita ühtegi ametnikku.

Sidekanaleid on palju ning mitmesuguse läbilaskevõimega. Ka sidekanalite kasutajad toodavad või tarbivad informatsiooni väga erinevalt.

On neid, kes tarbivad suurtes mahtudes tühise sisuga pildimaterjali lihtsalt ajaviiteks. Teised vajavad informatsiooni väga tagasihoidlikes kogustes, kuid selle kiirest kättesaadavusest sõltub kogu nende äritegevus.

Seni kasutatakse paljusid sidekanaleid ja -võrke, mis reeglina on üles ehitatud mingi ühe teenuse jaoks, range eraldatuse põhimõttel.

Viimasel ajal on aga olukord muutumas ja põhimõte «üks sidekanal, üks teenus» on taandumas eeskätt majanduslikel põhjustel. Nii võib vanema sidetehnoloogiaga assotsieeruvate tarastatud raudteeliinide asemel Internetti ette kujutada avatud autoteede võrguna, kus ainult kindlate punktide vahel edasi-tagasi liiklevate rongide asemel liiklevad paljud eri suundades kaupa transportivad veokid korraga.

Täna võib öelda, et Internetist on saanud odavaim universaalne ja piisavalt töökindel äriinformatsiooni vahendamise keskkond, mille võimalused pole veel kaugeltki ammendunud. Alles mõni aasta tagasi alanud kommertsiaalsete rakenduste tulv on tänaseks Interneti kunagist akadeemilist nägu tundmatuseni muutnud.

Peale igasuguse äritegevuses vajamineva informatsiooni mugava kättesaadavuse on paljudele Internet efektiivseks ja odavaks, eelkõige firmasisese informatsioonivahetuse probleemide lahendamise vahendiks.

Kokkuhoidu saadakse nii paberikasutuse vähenemise kui informatsiooni õigeaegse kättesaadavuse kaudu, koosolekute arvel kokkuhoitud tööaja ja harukontorite ühtses süsteemis toimivuse tõttu. Globaalsete transpordifirmade analoogiks võib lugeda globaalsete sidevõrkude haldajaid.

Analoogiliselt ülemaailmsete transpordikorporatsioonidega loovad nemadki endale eri maades esindusi ja agentide võrke, mis siis samas riigis tegutsevate teiste globaalsete operaatorite esindustega konkureerivad. Huvitav on siinjuures otsida paralleele eri sideoperaatorite hinnapoliitikale. Informatsiooni transporditeenuse koguse alusel pakkumisele on kerge leida analoogiline hinnamudel materiaalse kauba transpordi vallast.

Fikseeritud kuutasu alusel sideteenuse pakkujate analoogina tuleb aga ette kujutada transpordifirmat, kes lubab stabiilse tasu eest edasi toimetada nii palju kaupa, kui parajasti jõuab, muud vastutust võtmata.

Kumb mudel millisele kliendile sobib, sõltub kliendi vajadustest. Kuid arvestama peab, et viimase mudeli korral maksab vähem informatsioonimahtu tarbiv klient suuremate tarbijate poolt tekitatud transpordikulud kinni.

Hetkel kuum