14. detsember 1997 kell 22:00

Raamatupidamise ABC ärijuhile

Raamatupidamise printsiibid:

- Jätkuvuse ja võrreldavuse printsiip -- raamatupidamises kasutatakse jätkuvalt samu arvestusmeetodeid, hindamisaluseid, aruandlusviise ja aruandeskeemi. Raamatupidamiskohustuslane esitab raamatupidamise aastaaruande koostamisel kasutatud arvestusmeetodite, hindamisaluste ja hinnangute kohta täiendavat informatsiooni aastaaruande lisades. Kui arvestusmeetodite ja hindamisaluste muutus on tingitud uue õigusakti jõustumisest, nõuab võrreldavuse printsiip eelneva majandusaasta raamatupidamise aastaaruande ümberhindamist.

- Olulisuse printsiip -- raamatupidamiskohustuslane peab aruannetes kajastama kõiki talle teadaolevaid olulisi äririske ja potentsiaalseid võimalusi. Väheolulisi objekte võib arvestada lihtsustatud viisil. Oluline on see aruandeinformatsioon, mis võib mõjutada selle tarbijate majandusotsuseid.

Hetkel kuum